Terugluisteren naar deze Retro Joepie Top 50 van 1 september 1974 met Ferry Eden via deze link

 

Even terug wat nieuws hier op deze website van Mi Amigo 40. Onze excuses dat er hier voorlopig niet veel nieuws meer komt. Maar momenteel is het wat druk bij het Mi Amigo 40 project KL85. Van zodra de tijd daar weer is komt hier ook terug wat leven in de brouwerij. Je hoort er binnenkort wel meer over. Nog wat geduld. Maar eens per maand is er een Retro Mi Amigo Top 50 en de inhoud daarvan is telkens weer hier terug te vinden op deze Mi Amigo 40 website.

Zaterdag met de Joepie Top 50 terug in de tijd naar 1 september 1974

De datum 31 augustus 1974 hoeft bij de gemiddelde zestig plusser geen toelichting. De  volgende dag was het stil geworden voor de Scheveningse kust en de gewezen Veronica- en Noordzee-luisteraars treurde om het eind van hun zeezender. Ondertussen klonken via de 259 meter van de middengolf nog gewoon de radiostations Caroline en Mi Amigo vanaf het gelijknamige zendschip. Dat was inmiddels afgemeerd in de Theemsmonding voor de Britse kust. Peter van Dam presenteerde er die zondag zijn eerste Joepie Top 50, alsof er niks aan de hand was. Hij had de presentatie overgenomen van Ad Petersen, die voortaan als Ad Roland verder ging bij de TROS op Hilversum III. Deze aflevering 35 van de Joepie Top 50 werd nog voordat het illegaal zou worden in de Bredase Mi Amigo studio opgenomen

 

Die studio werd net voor het van kracht worden van de Nederlandse anti-zeezenderwet ontmanteld. Met ingang van 1 september moest Paul Severs zijn medewerking aan de populaire zender van zijn manager Sylvain Tack staken. De zanger-presentator was bang voor problemen met justitie en immers gemakkelijk traceerbaar voor de Vlaamse autoriteiten vanwege zijn vele optreden. De andere deejays doken onder en de Mi Amigo-programma’s werden de rest van 1974 op min of meer geheime plekken in België opgenomen. Het hele verhaal lees je in het boek ‘Mi Amigo, de Vlaamse Tack van de zeezenders’, dat via de website www.miamigoboek.eu te bestellen is. Je hoort er uiteraard ook over in de retro Joepie Top 50 van genoemde datum, gepresenteerd door Ferry Eden en tussen 12 en 3 via www.foutemuziekradio.nl te beluisteren is.

 

 

Saturday with the Joepie Top 50 and www.foutemuziekradio.nl back in time to September 1, 1974

The date 31 August 1974 does not need any explanation for the average person over 60. The next day the music had died off the Scheveningen coast. The former Veronica and North Sea listeners mourned the end of their offshore radio station. Meanwhile, Radio Caroline and Radio Mi Amigo were still broadcasting via the 259 meters on the medium wave. The radio ship MV Mi Amigo had been moored in the Thames Estuary off the British coast. Peter van Dam presented his first Joepie Top 50 that Sunday, as if nothing had happened. He had taken over the Top 50 presentation from Ad Petersen, who from now on continued as Ad Roland at the TROS at Hilversum III. This episode 35 of the Joepie Top 50 was recorded in the Breda Mi Amigo studio even before it would become illegal

 

That studio was dismantled just before the Dutch anti offshore radio law came into effect. As a result Paul Severs had to stop working on the popular radio station from his manager Sylvain Tack. The singer-presenter was afraid of problems and after all easily traceable for the Flemish authorities because of his many performances. The other deejays went into hiding and the Mi Amigo programs were recorded in more or less secret places in Belgium for the rest of 1974. You can read the whole story in the book “Mi Amigo, de Vlaamse Tack van de zeezenders”, which can be ordered via the website www.miamigoboek.eu. You will of course also hear about it in this retro episode 35 of the Joepie Top 50. It is presented by Ferry Eden and can be heard between 12 and 3 via www.foutemmuziekradio.nl.

Bron en info: Ferry Eden