Precies 40 jaar geleden kwam er een eind aan Radio Mi Amigo. En juist nu wordt het boek over deze legendarische zeezender gedrukt en gebonden om op 27 september te worden afgeleverd. Dat is nog in de geplande verschijningsmaand september, maar toch iets later dan gehoopt. Dat komt omdat het boek maar liefst 40 pagina’s dikker is dan oorspronkelijk de bedoeling was. Kortom, niet zes maar zeven hoofdstukken, 200 pagina’s 504 foto’s én het hele verhaal over de zendschepen MV Mi Amigo en Magdalena en Radio Mi Amigo Internationaal.

In het eerste hoofdstuk lees je over de zeezenders en de MV Mi Amigo (eerder de Magda Maria en de Bon Jour) in de jaren zestig en hoe Radio Caroline in 1968 tijdelijk ten einde kwam. De concurrentie tussen Noordzee en Veronica, de terugkeer op zee van de MV Mi Amigo en Radio Caroline en het Atlantis-verhaal komen in hoofdstuk twee aan bod. Radio Mi Amigo, met eigenaar Sylvain Tack, is vanaf hoofdstuk drie volop in beeld, eerst nog als ‘niet legale’ zender. In hoofdstuk vier zijn de illegaliteit de inval, de vlucht naar Spanje de hoofdthema’s.

 

In hoofdstuk vijf gaat het over de toenemende liveprogramma’s en de personele problemen in Playa d’Aro. Net als in het eerdere hoofdstuk lees je In hoofdstuk zes over de jacht op medewerkers van de zeezender en de juridische problemen, maar ook het hele verhaal over Hollandia en het onverwachte einde van Mi Amigo op de oude schuit en de echte reden. In hoofdstuk zeven vind je voor het eerst het hele verhaal over de Magdalena inclusief de dramatische afloop en nasleep.

 

Als je nog voor € 35 wilt voorinschrijven op dit boek, dan is snelheid geboden, want vanaf 1 oktober is het boek leverbaar en vervalt die voorintekening natuurlijk. Het boek kost dan 39 euro plus portokosten en die verschillen per land. Alle informatie daarover en het nieuwe rekeningnummer voor de bestelling zijn vanaf 28 september te vinden op www.miamigoboek.nl en tot die datum kun je daar nog  voorinschrijven voor de oude prijs van € 35 met de porto inbegrepen.  Alle voorintekenaars tot nu toe, kunnen het boek spoedig na de uitgiftedatum thuis verwachten.

 

Bilthoven, 18 september 2019  – Ferry Eden  –  www.miamigoboek.eu

 

The Mi Amigo book is almost ready.

Exactly 40 years ago, Radio Mi Amigo came to an end. And just now the book about this legendary offshore radiostation is being printed and bound to be delivered on 27 September. This is still in the scheduled month of September, but a little later than planned. This is because the book is no less than 40 pages thicker than originally planned. In short, not six but seven chapters, 200 pages 504 photos and the whole story about the radioships MV Mi Amigo and Magdalena and off course Radio Mi Amigo International.

In the first chapter you can read about the offshore radiostation and the MV Mi Amigo (formerly the Magda Maria and the Bon Jour) in the sixties and how Radio Caroline came to a temporary end in 1968. The competition between North Sea and Veronica, the return at sea of the MV Mi Amigo and Radio Caroline and the Atlantis story will be discussed in chapter two. Radio Mi Amigo and owner Sylvain Tack are in the picture from chapter three onwards, first as a non-legal station. In chapter four, illegality, the invasion, the flight to Spain are the main themes.

Chapter five deals with the increasing live programmes and the personnel problems in Playa d’Aro. As in the previous chapter, in chapter six you will read about the hunt for Mi Amigo staff and the juridical problems, but also the whole story about Hollandia and the unexpected end of Mi Amigo on ‘the old lady’ and its real reason. In chapter seven you’ll find for the first time the whole story about the Magdalena including the dramatic ending and aftermath.

If you want to pre-register for € 35, then you better be quick, because the book will be available from 1 October and than pre-registration will of course will be ended. The book will then cost 39 euros plus postage costs, which vary from country to country. All information and the new bankaccount number for the order can be found from 28 September on www.miamigoboek.nl and until that date you can still pre-register for the price of € 35 with the postage included.  All pre-subscribers so far, can expect the book at home soon after the issue date.

Bilthoven, 18 September 2019 – Ferry Eden – www.miamigoboek.eu