Contactpersonen

Noël Cordier
Noël CordierTel. +32(0)475 31 05 75
Geert van Dijk
Geert van DijkTel. +32(0)486 30 40 62
Peter de Lathouwer
Peter de LathouwerTel. +32(0)473 85 24 52

Vragen of informatie rond Mi Amigo 40, contacteer ons via info@miamigo40.be

Sociale media kanalen

Auteursrechten en copyright

Alle online geplaatst materiaal op de websites, www.MiAmigo40.be en www.kl85.net is ter beschikking gesteld van de copyrighthouder(s), of werd van openbare bronnen van het internet gehaald. Niet in alle gevallen is duidelijk of op teksten, foto’s, logo’s en/of illustraties copyright rust. Diegenen die menen recht te kunnen laten gelden, worden verzocht om contact op te nemen, waarna ‘gewraakte’ items per direct worden verwijderd, indien daarom wordt gevraagd. Onterecht geplaatste items kunnen nooit tot een financiële vergoeding leiden. Personen die artikelen of ingezonden stukken sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren en in alle uitgaven, in print of elektronisch en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Mi Amigo 40 is een organisatie van vzw Nordica