Nieuws

/Nieuws

SERGE HADERMANN radio en TV presentator bij MI AMIGO 45 te Blankenberge

(Serge bij Mi Amigo 40) © Mi Amigo 40

MI AMIGO 45, tijdens de Havenfeesten te Blankenberge is te beluisteren op FM. Voor donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei is MI AMIGO 45  te beluisteren tussen 10-12u in GANS VLAANDEREN via de frequenties van STADSRADIO VLAANDEREN FM en DAB+. Dit tijdens het programma met Serge Hadermann.!

(RockArt bij StadRadio Vlaanderen)

Vlaanderen heeft ook zijn Vlaamse zonen die zich destijds hebben verkocht aan de zeezenders. Zo iemand is Serge Hadermann in een vroeger radioleven  Serge van Gisteren.

Serge is een radiofreak en een groot hart voor de zeezenders, een anorak, in hart en nieren. Elke zeezender heeft hij destijds wel eens bezocht en werkte ook mee aan diverse offshore programma’s. Daarom ook dat met deze “Mi Amigo 45”, tijdens de komende Havenfeesten in Blankenberge van donderdag 30 mei tem zondag 2 juni deze persoon zeker niet mocht ontbreken. Serge was er trouwens ook al bij 5 jaar geleden bij Mi Amigo 40.

Tegenwoordig maakt Serge radio bij Stadsradio Vlaanderen, daar is hij elke werkdag te beluisteren van 10-12u.

Maar daarnaast maakt Serge nu ook TV.  De man die ook bekend is als ‘Professor Hadermann’, vanwege zijn encyclopedische kennis van de muziekgeschiedenis, startte op maandag 4 maart als Hit Professor bij MENT TV. Het komt er op neer, dat hij, zoals hij negen jaar in ‘Classic Stories’ bij Nostalgie deed, de strafste en sappigste weetjes achter de hits zal vertellen. Na de uitleg volgt de juiste clip. Van Maandag t.e.m. vrijdag, vertelt hij elke dag om 16:00 uur een nieuw verhaal. In ‘Jukebox’ op zondag komen alle stories nog eens na elkaar 16:00, 17:00, 22:00 en 23:00 uur. (TB)

Serge Hadermann, alias Serge Van Gisteren maakt al radio sinds hij een soeplepel vast kon pakken. Noem een radiostation in Vlaanderen, en hij heeft er gewerkt; Radio Antigoon, 4FM, Donna, Gemini, Magdalena, Nostalgie… We houden het bij dit sextet, anders wordt de lijst te lang.

Naast radiomaker is de man ook een absolute kenner van de radiogeschiedenis in de Lage Landen. Offshore radio, vrije radio, piraten, publieke omroepen. Hij kent hun verhalen van voor naar achteren. Is ook de auteur van het boek “Top 400 aller tijden”. Serge nam ooit in Nederland deel aan een quiz over het legendarische Radio Veronica. Hij won net niet, maar haalde wel zilver. Il faut le faire. Als Vlaming tussen een horde getrainde en in deze historiek gespecialiseerde Nederlandse fans van de zeezender…

 

Voor hem is het weer beetje een droom die waar wordt en voor U als luisteraar wordt het zeker genieten in èchte Mi Amigo stijl.

(Serge aan boord van Mi Amigo 40) © Mi Amigo 40

 

2019-03-14T17:48:31+01:0014th, maart, 2019|

HERBELUISTEREN VIA MIXCLOUD

Sinds de start van deze Mi Amigo 40 website ergens in 2014 werden telkens de media evenementen van Mi Amigo 40 hier ook geplaatst om ze wanneer het jou als luisteraar uitkomt eender waar en wanneer ze opnieuw te kunnen beluisteren.

Een reorganisatie van deze pagina was door de vele programma’s een must geworden. 

Filip van Kreanet, onze webmaster, is er de afgelopen tijd druk mee bezig geweest om alle audio te migreren naar het Mixcloud platform,  zodat het herbeluisteren een pak eenvoudiger zal zijn voor iedereen. Deze Mixcloud is op de herbeluister pagina op de website gelinkt. Het mag gezegd, dit was een berenwerk! Straks zal deze dan ook kunnen aangevuld worden met de MiAmigo45 uitzendingen.

Enkele tips op afbeelding in bijlage. zie de gele cirkels.
Nog een tip.. Mixcloud heeft ook een app voor uw tablet of smartphone. 
Nog een tip…Maak voor uzelf een gratis Mixcloud account en volg via de “Follow” knop op de MiAmigo40 pagina, zo ontvangt u automatisch bericht wanneer een nieuwe show is toegevoegd op de MiAmigo40 Mixcloud. 
Programma’s herbeluisteren kan via deze LINK 
Met dank aan Filip van Kreanet
2019-03-06T11:59:03+01:006th, maart, 2019|

In Memoriam: Boudewijn Dom alias B.Dom

De offshore wereld is alweer in rouw. Deze middag bereikte ons het triestige bericht dat redacteur en fotograaf van Offshore Echos Magazine Boudewijn Dom alias B.Dom is overleden.

Hierbij het overlijdensbericht gepost door François LHote van Offshore Echos Magazine:

Onze condoleances aan familie en vrienden.

 

(B.Dom samen met François LHote te Beervelde )

 

BOUDEWIJN DOM  R.I.P.

It is with great sadness that we learnt of the death, during the night of Saturday, March 2 to Sunday, March 3, of our friend Boudewijn Dom, known to many people as “B.Dom”. A few months ago he was diagnosed with vascular dementia disease, an incurable disease, and by strange coincidence, the same disease that affects the founder of Radio Caroline Ronan O’Rahilly. But a week ago, Boudewijn suffered a brain haemorrhage and fell into a coma.
We are obviously in shock. In addition to having been a great friend appreciated by all, and a great lover of offshore free radio at sea, Boudewijn was also one of the pillars of France Radio Club since the very beginning 45 years ago. He was a very great photographer and a great number of his photos have been published over the years in our magazine and elsewhere. We will pay a more complete tribute to him in the coming weeks.
Our condolences go to his widow Anne, and son Ronan.”

2019-03-05T18:14:27+01:005th, maart, 2019|

De Mi Amigo Top 50 van 18 maart met Ferry Eden met Downloadlink

De Retro versie van de Mi Amigo Top 50 van 18 maart 1978 met Ferry Eden is HIER tijdelijk te downloaden.

Aanstaande zaterdag kan je hem weer beluisteren, Ferry Eden en de Mi Amigo Top 50 zoals hij werd uitgezonden op 18 maart 1978 bij Radio Mi Amigo. In volledige retro stijl dus met reclames jingles en natuurlijk de 50 beste van de toen afgelopen week. Nu zaterdag 2 maart bij Foutemuziekradio.nl

Retro Mi Amigo Top 50 van 18 maart 1978 op foutemuziekradio.nl met Ferry Eden

Toen ik op 24 oktober 1977 voor het eerst richting de M.V. Mi Amigo vertrok, had ik geen idee, dat ik
pas in februari 1978 weer thuis zou terugkeren. Nog minder had ik me voorgesteld wat me er op het
zendschip te wachten zou staan. Kort samengevat was er nauwelijks een slechtere start te bedenken.
Jawel… ik was er op voorbereid dat het zendschip geen luxe kende . Ik was er door Bart van Leeuwen
en Frans van der Drift ook voor gewaarschuwd dat het schip in bedenkelijke staat verkeerde en de
waterpompen regelmatig draaiden. Maar vrijwel lege voorraadkasten, slechte drinkwaterkwaliteit,
moeizame bevoorrading, regelmatig uit de lucht door gebrek aan dieselolie, storingen of hevige
stormen en erger nog meer dan de helft van de collega’s was om al die redenen opgestapt: ik had het
niet kunnen bedenken.

(Studio van Ferry Eden)

Met de start van 1978 waren er nog twee boord dj’s en die zaten allebei aan boord: Herman de Graaf
en Ferry Eden. Omdat ik het toenmalige record-aan boord-zitten onder de Nederlandse dj’s ging
verbreken gaf ik via de 27mc aan de organisatie het telefoonnummer van Rob Hudson door. Hij zat
vlakbij mijn woonhuis in Utrecht op de school voor journalistiek, draaide op mijn Utrechtse
piratenzender en kwam op mijn voordracht 14 januari aan boord.

Na mijn vertrek in februari 1978 kwamen er nog twee nieuwe boord dj’s, eerst Dick Verheul en in maart Johan Visser. Vanwege hun inwerkperiode kreeg ik wat langer vrijaf. Bovendien was ik naar Playa d’Aro op vakantie gegaan om als eerste van de boord dj’s kennis te maken met de nieuwe collega daar: Ton Schipper. Na een avondje stappen maakten we samen de reclamespot voor L’Esquinade. Je hoort ‘m in deze Top 50 van 18 maart 1978.

 

In die Top 50 valt op dat veel reclames zijn ingesproken door Patrick Valain. Marc Jacobs grapte daar wel over, dat deze Mi Amigo organisator bijna meer zendtijd had dan de dienst doende dj. Ex-Mi Amigo Frank van der Mast, inmiddels goed voor 2 uurtjes AVRO-maandag op Hilversum 3, was in een gesproken brief aan de organisatie in Spanje minder vleiend. Volgens hem was het aan boord een puinhoop en waren de liveprogramma’s beneden alle peil. ‘Het zijn programma’s waar totaal geen inhoud in zit, de jongens weten werkelijk niet waar ze over moeten praten en dat gebeurt dan ook nog met een vreselijk Amsterdams accent. … Het nieuws is niet om aan te horen, als het er al is en dan zit ook de heer Valain er nog de hele dag met reclamespotjes. Dat is werkelijk helemaal niet te geloven en niet om aan te horen.’

(mv Mi Amigo 1978) ©foto Bob LeRoi.

Zelf had ik najaar 1977 als beginnend dj op Mi Amigo ook te maken gehad met zijn minder vleiende uitlatingen. Maar ditmaal sloeg het op de Amsterdammers: Rob Hudson, Herman de Graaf en Johan Visser. Ik kreeg er weinig van mee, want ik keerde pas in april 1978 weer terug op het zendschip.
Dat er door organisator Patrick Valain – aanvankelijk met geld van Sylvain Tack – in deze lente van
1978 een nieuw zendschip was aangekocht, was ons volkomen onbekend. Voorlopig kwam het geluid
van zee nog van het oude schip met ’s avonds en ’s nachts Radio Caroline en overdag Radio Mi
Amigo.

Op zaterdag was er de Top 50 met op deze 18 e maart 1978 maar liefst 11 nieuwe platen en 10
voormalige Lievelingen. Vanwege de vele, lange reclames en platen werd de lijst in vier uur gedraaid
worden, tussen 11 en 3.

Op zaterdag 2 maart 2019 – met minder reclames per uur en wat ingekorte
platen – wordt deze retro Top 50 via www.foutemuziekradio.nl uitgezonden tussen 12 en 3 uur,
presentatie Ferry Eden.

Retro Mi Amigo Top 50 of 18 March 1978 on www.foutemuziekradio.nl with Ferry Eden

When I first left for the M.V. Mi Amigo on October 24th, 1977, I had no idea that I wouldn’t return
home until February 1978. Even less had I imagined what would be waiting for me on the radioship.
In my wildest dreams I couldn’t have imagined a worse start. Yes indeed…. I was prepared that the
M.V. Mi Amigo lacked any luxury. I was also warned by Bart van Leeuwen and Frans van der Drift that the ship was in dubious condition and the water pumps were running regularly. But almost empty storage cupboards, poor drinking water quality, difficult supply, regularly off the air due to a lack of diesel oil, equipment breakdowns or violent storms and worse, more than half of the colleagues had left the station because of that: it was almost a nightmare.

With the start of 1978 there were two board deejays left and they were both on the radioship:
Herman de Graaf and Ferry Eden. Because I was going to break the then record among the Dutch
deejays ‘longest terme on board’, I gave the organization the phone number of Rob Hudson via the
27mc. He went at the school for journalism in Utrecht close to my home, joined my Utrecht pirate
radiostation and due to my proposal he came on board on January 14th.

After my departure in February 1978 two new board deejays joined, first Dick Verheul and in March
Johan Visser. Because of their induction period I got a little longer time off. Besides, I went on holiday to Playa d’Aro to be the first of the board deejays to meet the new colleague there: Ton Schipper. After a night out we made the commercials for L’Esquinade together. You can hear it in this Top 50 of 18 March 1978.

In the Top 50 the long and many commercials by Patrick Valain are remarkable. Marc Jacobs joked
that this Mi Amigo organizer had almost more airtime than the deejay. Ex-Mi Amigo Frank van der
Mast (meanwhile having a two hours program on AVRO Hilversum 3) was even less flattering in a
spoken letter to the organization in Spain. According to him it was a mess on board and the live
programs were below all standards. ‘They make programmes with absolutely no content, the boys
really don’t know what to talk about and above all, it happens with a terrible Amsterdam accent. ….
The news, if already there, is awful and then Mr. Valain is present all day with commercials. They
really are unbelievable and a disgrace to listen to’  In the autumn of 1977 – as a starting deejay on
Radio Mi Amigo – I had to deal with his less flattering remarks as well. But this time it was about the
Amsterdam deejays: Rob Hudson, Herman de Graaf and Johan Visser. I didn’t listen a lot to Radio Mi Amigo at that time and first returned to the radioship in April 1978.

The deejays were completely unfamiliar with the fact that the organiser Patrick Valain – initially with
money from Sylvain Tack – had bought a new radioship in the spring of 1978. For quite some time,
the sound from sea would come from ‘The Old Lady’, with Radio Caroline during the evening and at
night and Radio Mi Amigo during daytime.

On Saturday there was the Top 50 with on this 18th March 1978 no less than 11 new records and 10 former ‘Lievelingen’. Because of the many, long commercials and records, the hitparade was broadcasted in four hours, between 11 and 3. On Saturday 2 nd of March 2019 – with less commercials and somewhat shortened records – this retro Top 50 is broadcast via www.foutemuziekradio.nl  between 12 and 3 o’clock, presentation Ferry Eden.

Bron en info: Ferry Eden

 

2019-03-05T16:24:19+01:0027th, februari, 2019|