Loading...

Home

/Home/
11 12, 2018

OFFSHORE FM terug op de radio

2018-12-11T17:55:07+00:0011th, december, 2018|

 

De mooie kerstfoto bij de Radio City Music Hall in New York waar Maaike en Manu deze week er op bezoek waren. We duiken dus de laatste dagen van 2018 in met de eindejaarsperiode. Kerstbomen en kerstversieringen in the most wonderful time of the year.

Mi Amigo 40 wilde dan ook voor deze eindejaarsperiode haar “luisteraars” niet in de kou laten staan. Dus wat hebben we onder de kerstboom gezet? De programma’s van afgelopen zomer van OFFSHORE-FM kan je nu terugvinden op onze HERBELUISTER pagina en terug genieten van de zomer van…1968. Je vindt er ook de nieuwsbulletins terug van 1968 geproduceerd en gepresenteerd door Marc van Amstel.

De kerstboom, uw radio en ook U als zeezenderluisteraar wordt dus verwend tijdens dit eindejaar met OFFSHORE-FM.

Veel luisterplezier!

 

 

 

 

30 11, 2018

MI AMIGO 45: With a little help…

2018-11-30T22:16:48+00:0030th, november, 2018|

Mi Amigo 40 in 2014

2019…komt eraan en net zoals in 2017 wordt 2019 een heel speciaal radiojaar op zeezendergebied. In 2017  was er speciale aandacht voor de Engelse zeezenders die toen op 14 augustus 1967 ermee ophielden mede door de het in voege treden van “Marine Broadcasting Offences Act”. Alle Engelse zeezenders hielden ermee op en stopten hun uitzendingen behalve eentje…de legendarische Radio Caroline. In 2017 werd dit tenvolle in herinnering gebracht zowel in Groot-Brittanië via Radio Caroline vanaf de Ross Revenge, Mi Amigo LV 18, BBC Essex. De Engelse zeezenders waren weer even terug. Ook in Vlaanderen kreeg dit gebeuren een bijzondere aandacht via “LONDONFM”.

Maar we wijken af. Terug naar 2019 dus.

Op radiogebied willen we in herinnering brengen:

1 januari 1974: 45 jaar geleden de start van Radio Mi Amigo

31 augustus 1974: 45 jaar geleden het einde van de zeezenders voor de Nederlandse kust.

1 september 1974: Radio Mi Amigo en Radio Caroline gaan door!

September 1979: 40 jaar: het definitieve einde van de zeezender Radio Mi Amigo

23 december 1979: 40 jaar: de start van Radio Gemini en de opmars van de vrije lokale radio in België

Gezocht Mi Amigo vrijwilligers:

Mi Amigo 40 zoekt logisitieke medewerking voor de uitbouw van Mi Amigo 45…. De bekende Gistelnaar Noël Cordier kwam vertellen over Mi Amigo 40 bij Radio Kompas en deed daarbij een oproep.


Er wordt volgend jaar een reünie gepland voor het 45-jarig bestaan en daarvoor hij is nog op zoek naar een schip om van daarop drie dagen uit te zenden. Het schip zou wel nog zeewaardig moeten zijn en zou moeten plaats kunnen bieden aan een studio.


Noel is ook nog op zoek naar vrijwilligers om een handje toe te steken tijdens deze driedaagse.
Kun jij hem helpen? Contacteer hem dan via 0475 31 05 75.

Alvast dank en misschien tot binnenkort!

29 11, 2018

Radio Mi Amigo Top 50 van 03 december 1977 met Ferry Eden. Nu DOWNLOADEN.

2018-12-03T18:31:11+00:0029th, november, 2018|

De retro Mi Amigo Top 50 gemist afgelopen zaterdag? Geen probleem via deze link kan je hem tijdelijk downloaden en herbeluisteren zo vaak je wilt! Alvast veel luisterplezier!

 

 

Mi Amigo Top 50 van 3 december 1977 met Ferry Eden op foutemuziekradio.nl

Twee jaar terug presenteerde Ferry Eden op foutemuziekradio.nl zijn eerste retro Mi Amigo Top 50 uit de tijd dat hij zelf aan boord van het zendschip M.V. Mi Amigo zat. Dat was die van 26 november 1977, indertijd nog uitgezonden via de 212 meter van de middengolf, 1412 kHz. Op zaterdag 1 december 2018 hoor je de eerste Top 50 die een week later werd uitgezonden op 319 meter, 962 kHz. Het was een lastige periode voor Radio Mi Amigo, de bevoorrading liet te wensen over en de zender was geregeld uit de lucht. Aan boord was het door al die problemen geen pretje om er te verblijven, zeker in de herfst periode die zich qua weer geregeld liet gelden. Vooral Frank van der Mast, die begin november door Ferry Eden was afgelost, voelde er niets meer voor om – met de winter voor de boeg – nog terug te keren naar het zendschip. Hij was meteen na terugkeer aan land afgereisd naar Playa d’Aro om daar een baan voor hem en Marc Jacobs als studio dj te bepleiten.

 

Sylvain Tack wilde niets horen van meer deejays in Playa, omdat daar toch al twee kampen waren. Maurice Bokkebroek met zijn vrouw Haike Debois en Stan Haag met zijn vrouw Michelle konden steeds minder goed met elkaar overweg. De laatsten wilden graag dat de twee Nederlandse boordcollega’s de saaie winterperiode in Playa zouden verblijven. Toen dit niet doorging besloten Stan Haag en Michelle het station te verlaten, formeel om reden dat het zendschip niet langer veilig zou zijn. Over alle problemen bij Mi Amigo deed Frank van der Mast vervolgens een boekje open in de krant, waarop hij werd ontslagen. Marc Jacobs liet weten eveneens niet terug te keren naar de M.V. Mi Amigo en ook Hugo Meulenhof vertelde dat het ook zijn laatste periode zou zijn. Hij verliet op 28 november het zendschip voor het laatst en werd afgelost door Herman de Graaf.

(Ferry Eden in Mi Amigo studio december 1977)

 

Herman de Graaf had bij zijn terugkeer de nieuwe Mi Amigo-319 Top Format jingles meegekregen. Op 1 december was er live van boord bij Mi Amigo de overschakeling naar die nieuwe golflengte. Een in Playa opgenomen openingsprogramma met daarin Stan Haag, Michelle en Frank van der Mast werd om reden van hun vertrek niet uitgezonden. In de grote 50 kilowatt zender van de Mi Amigo programma’s was het 212-zendkristal vervangen door het 319-zendkristal van de kleine 10 kilowatt zender, waarop sinds voorjaar 1977 Radio Caroline 24 uur per dag had uitzonden. De kleine zender werd uitgeschakeld en Caroline had nu nog slechts zendtijd gedurende de avond en nacht van 19.30 tot 6 uur. Het aantal Caroline deejays ging terug van zes naar drie. Bij Mi Amigo zaten de twee overgebleven boorddeejays allebei op het zendschip. Nu de andere boordcollega’s vertrokken waren verklaarde ‘boord oudste’ Herman de Graaf – die in mei 1977 voor eerst aan boord was gekomen – zichzelf meteen tot programmaleider, wat de sfeer aan boord niet direct ten goede kwam.

 

In Playa d’Aro waren de programma’s van Stan Haag overgenomen door de nieuwste deejay Ton Schipper. Haike Debois nam de programma’s over van Michelle. Aan boord werd de Mi Amigo Top 50 die in november nog door Hugo Meulenhof werd gepresenteerd nu door Herman de Graaf verzorgd en de Nederlandse Top 40 op zondag bleef bij Ferry Eden. Die Top 40 kon Veronica wegens gebrek aan zendtijd maar gedeeltelijk uitzenden op Hilversum III en was bij alleen bij Mi Amigo in zijn geheel te beluisteren. Nadeel was wel, dat door de gebrekkige bevoorrading de lijst van een week eerder werd uitgezonden, zodat de kans nog het grootst was, dat de nieuwe platen in de lijst aanwezig waren. In deze Top 50 van 3 december 1977 de originele nieuwe 319-jingles, de reclames en vooral de muziek. Je hoort aflevering 199 van de Mi Amigo Top 50, zaterdag tussen twaalf en drie bij foutemuziekradio.nl Heb je ‘m gemist, dan volgt binnenkort hier de downloadlink.

 

Mi Amigo Top 50 of December 3rd  1977 with Ferry Eden on www.foutemuziekradio.nl

Two years ago Ferry Eden presented his first retro Mi Amigo Top 50 on www.foutemuziekradio.nl from the days that he was a dj himself on board the radioship Mi Amigo. That hitparade from November 26th, 1977 was the last one to be transmitted versus the 212 meters mediumwave band, 1412 kHz. On Saturday, December 1st 2018, you can hear that first Top 50 that a week later was broadcasted at 319 meters, 962 kHz. It was a difficult period for Radio Mi Amigo, the provision was poor and the station was regularly off the air. Because of all these problems, it was not big fun to be on the radioship, especially during bad autumn weather. Frank van der Mast, who had been replaced by Ferry Eden at the beginning of November,  decided, with the winter ahead, not to return to the radioship. After returning to land in November, he traveled to Spain trying to become part of the Mi Amigo Playa de Aro team.

 

Sylvain Tack did not want to hear about more deejays in Playa de Aro, because there were already problems amongst the staff. Maurice Bokkebroek with his wife Haike Debois and the couple Stan Haag with his wife Michelle could not cope with each other anymore. The latter one wanted the two Dutch board colleagues to stay during the dull winter period in Playa de Aro. When this was not about to happen, Stan and Michelle decided to leave the station, formally because the radioship would no longer be safe. Frank van der Mast talked about all the problems at Mi Amigo with a newspaper, after which he was fired. Marc Jacobs claimed not to return to the Mi Amigo too and Hugo Meulenhof announced it would be his last period. He left the ship for the last time on 28 th of November and was replaced by Herman de Graaf.

 

Together with Herman de Graaf the new Mi Amigo-319 Top Format jingles appeared on the radioship. On the 1st of December, the switch to this new wavelength took place live from the M.V. Mi Amigo. A planned opening program from Playa de Aro with Stan Haag, Michelle and Frank van der Mast was not broadcast because of their departure. In the large 50 kilowatt transmitter of the Mi Amigo programs, the 212 transmitter crystal was replaced by the 319 transmitter crystal of the small 10 kilowatt transmitter, on which Radio Caroline had been broadcasting 24 hours a day since spring 1977. This small transmitter was switched off and Caroline from that point on only had left album music throughout the night (18.30 to 5 o’clock GMT). The number of Caroline deejays went back from six to three. At Mi Amigo the two remaining board deejays were both on the ship. Now that the other board colleagues had departed, ‘board eldest’ Herman de Graaf – dj since May 1977 – immediately declared himself program leader, which did not directly benefit the a good atmosphere on board. In Playa d’Aro Stan Haag was replaced by the newest dj Ton Schipper. Haike Debois took over the programs from Michelle. On board, the Mi Amigo Top 50 which was presented by Hugo Meulenhof during November and was from December presented by Herman de Graaf and the Dutch Top 40 on Sunday stayed with Ferry Eden. That Top 40 could only partially broadcast by Veronica on Hilversum III due to lack of broadcasting time and the was only to be heard by Mi Amigo in its entirety. The disadvantage was that – due to poor supplying –  we were one week behind, to minimalize the chance that the new records in the program were not yet available. In this coming Top 50 of December 3rd 1977 the original new 319 jingles, the commercials and especially the music. You hear episode 199 of the Mi Amigo Top 50,  coming Saturday between twelve and three at www.foutemuziekradio.nl. If you missed it, the download link will follow soon.

 

(Ferry Eden anno 2018)

Bron en info: Ferry Eden
26 11, 2018

ROCKART MOET AAN LAND !

2018-11-26T20:18:33+00:0026th, november, 2018|

(Museum Rockart in Hoek van Holland)

ROCKART de schatkamer van de Nederlandse Popmuziek waarin meer dan zomaar een stuk popgeschiedenis in zit vervat. RockArt is ook een heel stuk historie en nostalgie, velen zullen bij de naam RockArt in gedachten alweer die schuit op de Noordzee zien liggen, de Norderney ooit het zendschip van Radio Veronica. Met deze zeezender uit alweer een andere geschiedenis die evenzeer met de Nederlandse Popmuziek is verbinden heeft ook RockArt een zeer nauwe band. Dan denken we maar aan de originele boordstudio van Radio Veronica die is ingeplant in het museum RockArt een museum vol van Kunst Cultuur Historie Nostalgie uit de gouden dagen van de Nederlandse Popmuziek.

(De boordstudio van Radio Veronica in Rockart) foto: PI4RCG

Wie er ooit is geweest kan er niet naast kijken het museum barst in zijn voegen dit mede door de tomeloze inzet van Jaap en Jacqueline om maar steeds weer nieuwe “geschiedenis” aan het museum toe te voegen.

Door de jaren heen is RockArt gevestigd in de Hoek van Holland best een aardige plek in Nederland maar misschien wel wat te ver verwijderd van waar de Nederlandse Popmuziek uit de grond kwam. In eerste instantie Den Haag…daarom was het een prima idee om het museum onder te brengen in een ruimte waar het museum zich beter zou kunnen profileren. Contacten werden gelegd en weerlegd maar die bleven tot op een bepaalde hoogte stilliggen.

Enfin…aan dit alles wil RockArt nu einde gaan stellen want RockArt moet vooruit de plaats in de Hoek van Holland is zo goed als op dus moet Den Haag nu maar eens duidelijkheid geven hoe ze wil omgaan met de Schatkamer van de Nederlandse Popmuziek en indien Den Haag verstek laat gaan dan kan het niet anders maar dan zal RockArt zijn toevlucht zoeken naar andere mogelijkheden andere locaties in andere steden. Volgens Jaap hebben zich inmiddels meerdere steden gemeld als mogelijke locatie voor het Rockmuseum. Daar zitten plaatsen bij als Almere, Den Bosch en ook Rotterdam.

De verhuizing van het RockArt-museum van Hoek van Holland naar Den Haag komt steeds meer op losse schroeven te staan. Eigenaar Jaap Schut wil voor het einde van het jaar duidelijkheid over een locatie. Als dat niet komt dan gaat hij in gesprek met andere gemeenten. “We moeten nu eenmaal een volgende stap maken”

In maart van dit jaar werd bekend dat RockArt vertrekt uit het gebouwtje aan de Zekkenstraat in Hoek van Holland. Sindsdien is Schut in gesprek met de gemeente Den Haag. Er zijn meerdere locaties ter sprake gekomen, maar dat heeft nog niets opgeleverd.

“En nu hebben we dus een ultimatum gesteld”, zegt Schut verder. “We zijn volledig uit ons jasje gegroeid en moeten verder. En ik vind echt dat we in Den Haag horen, want dat is beatstad nummer 1. Maar als zij niet willen dan houdt het op.”

De kans dat RockArt er met Den Haag uitkomt noemt Schut nihil. “Maar wonderen bestaan. En het is niet zo dat we de deur dan dichtdoen voor Den Haag. Ze zijn dan alleen één van de steden”

Volgens Schut hebben zich inmiddels meerdere steden gemeld als mogelijke locatie voor het Rockmuseum. Daar zitten plaatsen bij als Almere, Den Bosch en ook Rotterdam. “Het is niet zo dat Rotterdam bovenaan staat. Als we voor eind december niks horen dan gaan we alle mogelijkheden naast elkaar leggen en overleggen wat er kan en wat er slim is. En dan zien we het wel.”