Loading...

Home

/Home/
4 07, 2019

OEM: Offshore Echos Magazine 196 Juni 2019

2019-07-04T16:23:19+01:004th, juli, 2019|

We gaan op vakantie en wat nemen we mee? Natuurlijk niet vergeten de zomereditie 2019 van Offshore Echos Magazine. Nummer 196 is nu uit en het is weer genieten van de talrijke bladzijden, 58 deze keer, boordevol Offshore Radio News en nostalgie.

Het nummer opent deze keer met een Editorial met als titel “Survival”.

Het start met de zin “Whilst no Man will ever forget August 14th 1967. Natuurlijk alle zeezenderfans en freaks weten waarover het hier gaat maar wellicht heeft de gewone man geen idee waarover het gaat.

14 August 1967…nochtans een belangrijkere datum in de radiogeschiedenis wat zeezenders betreft is August 19th 1989, wanneer de Nederlandse en Engelse autoriteiten een raid plegen op de Ross Revenge, het zendschip van Radio Caroline.

Deze raid in internationale wateren was zonder meer een èchte piratenslag. Later werd het wel duidelijk dat de Ross Revenge een stateloos schip was met zogenaamde legale papieren via via verkregen.

Belangrijk in deze dat deze aanslag het einde betekende van de Nederlandse inbreng en zonder de inkomsten van de Nederlandse Caroline was dit het begin van het einde voor Radio Caroline…de rest van deze editorial lees je best in OEM 196.

(B. Dom) ©OEM

Op bladzijde 5 tem 12 een hommage aan B.Dom “Our Friend Baudouin” B.Dom kwam zowat 45 jaar geleden bij OEM terecht en werd een belangrijke medewerker voor het blad. Hij zorgde voor de unieke fotoreportages. Baudouin, zoals ze hem bij OEM noemden dit omdat Boudewijn moeilijker uit te spreken was in het Frans, overleed op 2 maart 2019 op 75 jarige leefdtijd. Een mooie hommage omlijst met heelwat foto’s uit die tijd.

Het vervolg van de Radio Hauraki story deel 2. Dennis O’Callahan’s personal history of Radio Hauraki.

Radio in New-Sealand in de vroege 60er jaren was net zoals bij ons, staatsomroepen met heel weinig plaats en aandacht voor de populaire muziek. Een groep jongeren geïnspireerd door de Europese zeezenders beslisten om het omroepsysteem even door elkaar te schudden. Radio Hauraki was geboren.

Ruim 7 pagina’s foto’s en reportages brengen je terug naar de tijd van Radio Hauraki vanaf het zendschip Tiri-2. De avonturen want het waren er ook al heelwat zoals een stranding is nu allemaal terug te lezen bij OEM 196.

foto: http://www.marinebroadcasters.com

Radio Caroline- The 1972 Return…

De Mi Amigo begon aan een nieuwe fase in haar bestaan als zendschip voor Radio Caroline.Het schip kwam in de zomer van 1972 weer in handen van Caroline en werd in Zaandam voorbereid om opnieuw het ruime sop te kiezen. In september 1972 lag de Mi Amigo voor de kust van Scheveningen en begon met testuitzendingen na 4,5 jaar van stilzwijgen. In deze OEM vind je een overzicht van de persartikelen over de terugkeer van Radio Caroline in 1972. De pers volgde het toen helemaal op de voet en dit kan je alvast lekker herbeleven in deze OEM.

Een In memoriam voor de man die toch een van de best bekende zeezendertunes op zijn naam heeft. Les Reed met ‘Man of Action’. Je vindt er een overzicht van alle mogelijke Man of Action singles. Met daarnaast nog even een leuke babbel uit 1970 met Les Reed.

(foto Mike West)

Aandacht ook in deze OEM voor Radio Mi Amigo en de vlucht naar Spanje. Na 31 augustus 1974 dachten de Nederlandse en Belgische autoriteiten en daarbijhorende staatsomroepen dat ze nu voorgoed komaf hadden gemaakt met die piraten. Maar dat was zonder Sylvain Tack gerekend en Radio Mi Amigo en Radio Caroline. Want die gingen na die 31 augustus 1974 er gewoon mee door. De BOB en de Nederlandse opsporingsdienst hebben in al die jaren nog nooit zo hard hun tanden op een dossier stukgebeten als bij dit van Radio Mi Amigo.

Het tiende deel van The Radio Syd story met daarin aandacht voor de arrestatie van Britt Wagner veroordeelt tot 1 maand gevangenis omdat Radio Syd te populair was. Verder aandacht voor The Rolling Stones bij Radio Syd. Je kan het allemaal lezen herlezen beleven vanuit jouw luie vakantiezetel met deze alweer toch een parel van een OEM blad.

Leuk voor wie graag meer wilt weten over OEM in het Nederlands. Je kan het HIER lezen.

OFFSHORE ECHO’S MAGAZINE 196

 

Alvast veel leesplezier met dank aan Robert et François.

 

27 06, 2019

De zomer van 1976 even terug met de Top 50 en Ferry Eden

2019-07-02T15:31:57+01:0027th, juni, 2019|

De tijdelijke downloadlink van deze Top 50 vind je HIER.

Alvast veel luisterplezier!

 

Ferry Eden Radiotag 2019 Peter Messinfeld

Het was zomers, die augustusmaand van 1976. Aan boord van de M.V. Mi Amigo was tussen twaalf en twee een nieuw live programma van start gegaan: Baken 16. Peter van Dam, als programmaleider sinds kort opvolger van Joop Verhoof, had de programmering gewijzigd, waardoor op 23 juli dit nieuwe live programma begon. De drie live dj’s waren op dat moment nog Bart van Leeuwen, Jan van der Meer en Marc Jacobs, maar in augustus kwam daar Frank van der Mast bij. Bart van Leeuwen was eind augustu voor het laatst op het zendschip. Vanwege gedoe met justitie verkoos hij nadien de studio in Playa d’Aro. Het live programma Baken 16 – vooral in de presentatie van Marc Jacobs – zou uitgroeien tot één van de populairste Mi Amigo programma’s.

 

Over justitieel gedoe gesproken: nog voor de augustusmaand begon was er in de Brusselse rechtbank ook een regiezitting in een zaak tegen Mi Amigo. Maar liefst 41 gedaagden werden verdacht van medewerking aan deze zeezender, hetgeen in België bij wet sinds 18 december 1962 verboden was. Van de 41 gedaagden waren er slechts twee aanwezig: reclameman Marcel Sieron, nog bekend van de inval in de studio’s van zijn vakantieboerderij in Opbrakel en Danny Vuylsteke, die geluidsapparatuur verhuurd had ten bate van Mi Amigo. De andere lieten zich vertegenwoordigen door een advocaat. De andere ten laste leggingen behelsde het niet betalen van de muziekrechten aan SABAM en BUMA, verder een vermeende afpersing van een adverteerder die niet betaalde en de bedreiging van een AVRO filmploegje, die najaar 1974 weigerde het terrein van Sylvain Tack in Buizingen te verlaten.

De linkse politiek machthebbers in Nederland waren wat gefrustreerd dat hun ‘anti Veronicawetje’ niet alle zeezenders had gestopt. Men nam het voortouw in een samenwerking met België , Engeland en Frankrijk om samen Mi Amigo en Caroline te bestrijden. In Engeland stuurde men toen op een fanboot naar de Mi Amigo een spion mee, waarop het schip bij terugkeer werd aangehouden. Alle fans werden verhoord, gefotografeerd en geïntimideerd en de eigenaar van de boot kreeg een dagvaarding. Naast tegenwerking ondervond Mi Amigo ook medewerking, van de kersverse Veronica Omroep Organisatie bijvoorbeeld, die op 25 augustus 1976 aandacht besteedde aan de M.V. Mi Amigo. Twee jaar na de sluiting van de zeezender Veronica ging dat zendschip nog steeds door!

 

Een groot deel van de programma’s werd zomer van 1976 in Playa d’ Aro opgenomen, waar de Mi Amigo studio weer een toeristische trekpleister was. Men kon er programma’s met Stan Haag, Michelle en Bokkebroek bijwonen, maar je trof er ook Joop Verhoof en Peter van Dam. Die presenteerde op zaterdag 28 augustus 1976 tussen 14 en 17 uur Mi Amigo Top 50 aflevering 136. In retro sfeer is deze lijst op zaterdag 29 juni 2019 tussen 12 en 3 te beluisteren. Waan je dan weer even terug in die zomer van 43 jaar geleden via www.foutemuziekadio.nl met Ferry Eden!

 

Return to the summer of 1976 on with the Top 50 and Ferry Eden

It was really summertime, that August month of 1976. On board the M.V. Mi Amigo between twelve and two a new live program had started: Baken 16. Peter van Dam, who recently succeeded Joop Verhoof as programme manager, had changed the programming, and on July 23th this new live program was a fact. The three live DJs were Bart van Leeuwen, Jan van der Meer and Marc Jacobs, but in August Frank van der Mast joined them. At the end of August Bart van Leeuwen was for the last time on the radioship. Because of the hassle with the authorities, he later chose the studio in Playa d’Aro. The live programme Baken 16 – especially in Marc Jacobs’ presentation – would become one of the most popular Mi Amigo programmes.

 

Talking about judicial hassle: just before the August month started, there was also a pre-trial in the Brussels court in a case against Mi Amigo. As many as 41 defendants were suspected of cooperating with this offshore radio station, which was forbidden in Belgium by law since December 18th, 1962. Of the 41 suspects there were only two: advertising man Marcel Sieron, known for the raid in the studios of his holiday farm in Opbrakel, and Danny Vuylsteke, who had rented out sound equipment for the benefit of Mi Amigo. The others were represented by a lawyer. The charges included also non-payment of the music rights to SABAM and BUMA, an alleged extortion of an advertiser who did not pay and the threat of an AVRO film crew, who refused to leave the property of Sylvain Tack in Buizingen in the autumn of 1974.

 

The left-wing political leaders in the Netherlands were somewhat frustrated that their ‘anti Veronica-law’ had not stopped all the marine stations. They took the lead in a cooperation with Belgium, England and France to fight Mi Amigo and Caroline together. In England for instance, a spy was sent along on a fan boat to the Mi Amigo, after which the ship was detained upon return. All fans were interrogated, photographed and intimidated and the owner of the boat received a subpoena. Apart from this opposition Radio Mi Amigo also received cooperation. From the brand new Veronica Broadcasting Organisation, for example, which paid attention to the M.V. Mi Amigo on 25 August 1976. Two years after the closure of the Veronica on sea, that radio ship was stil continuing!

 

During that summer, 43 years ago, many of their programmes were recorded in Playa d’Aro, where the Mi Amigo studio was again a tourist attraction. One could attend programs with Stan Haag, Michelle and Bokkebroek, but you also could meet Joop Verhoof and Peter van Dam. He presented Mi Amigo Top 50 episode 136 on Saturday 28 August 1976 between 2 and 5 pm. In a retro atmosphere you’re welcome to join this hitparade on Saturday 29 June 2019 between 12 and 3 pm. Imagine yourself back in that summer of ’76 on www.foutemuziekadio.nl with Ferry Eden!

 

Bron en info: Ferry Eden

24 06, 2019

Le service français de Mi Amigo 45 par Offshore Echos Magazine

2019-06-28T17:42:55+01:0024th, juni, 2019|

 

Vandaag kregen we vanuit Frankrijk nummer 196 van OEM in de bus. Later deze week krijg je daarover een overzicht van dit laatste gedrukte magazine over Offshore Radio.

Maar via hun digitale link is er ook veel aandacht besteed aan Mi Amigo 45. Tijdens deze dagen was Robert Magnez, Offshore Echos France, aanwezig samen met Xavier Defranche, Radio 6,  RADIO 6 sur la Côte d’Opale, en Baie de Somme, et en Flandre . Twee Franse radiofiguren  aanwezig op de mv Castor.

De Franse service van Mi Amigo 45 vind je HIER.

Met dank aan Robert et Xavier.

(Xavier Defranche samen met Ferry Eden tijdens MA45) © EdG

 

(Robert Magnez en François Lhote van OEM met Ferry Eden) foto: Mediapages.nl

 

 

23 06, 2019

Voorintekening Mi Amigo boek

2019-07-02T18:47:59+01:0023rd, juni, 2019|

 

User: mac6@coersenroest.nl
Preflight: true
PDFsetting: Coated-HR
Warnings: 0
Errors: 0

In juni is de voorintekening gestart van het Radio Mi Amigo boek van Ferry Eden, dat in september verschijnen zal. Het wordt een groot en dik boek met heel veel illustraties en behandelt niet alleen de geschiedenis van Radio Mi Amigo, maar ook alles wat eraan vooraf ging: Vlaamse Radio Atlantis, de Nederlandse, Britse en Scandinavische zeezenders.

 

De M.V. Mi Amigo bijvoorbeeld maakte vrijwel die hele periode van 1958 tot 1980 mee, maar ook de bizarre geschiedenis van het zendschip Magdalena komt in een hoofdstuk aan de orde. Als je het boek uitleest begrijp je, hoe de geschiedenis zicht ontrolde en hoe dingen op elkaar volgende. Voor de vaak bizarre verhalen die op waarheid berusten, heb je geen fictie meer nodig! Ook de illustraties vertellen het verhaal en brengen in beeld wat er zoal op zee gebeurde, toen popmuziek nog alleen daarvandaan kwam.

 

Je kunt nu voor 35 euro voor-intekenen op dit boek, en als je dat bedrag overmaakt ontvang je in september jouw boek thuis, desgewenst genummerd en gesigneerd. Nadien kost het boek € 39,25 in Nederland, België, Engeland, Duitsland en Frankrijk. Behalve voor bestelling van de Mi Amigo usb-stick, kun je op de websitewww.miamigoboek.eu nu ook voor-intekenen op dit Mi Amigo boek. Je krijgt dan automatisch een bevestiging waarop de bankgegevens voor de overboeking staan. Let op, deze wordt automatisch gegenereerd en kan dus als ‘spam’ in je ‘postvak ongewenst’ belanden! Wees er op tijd bij, de voorinschrijving sluit in de loop van augustus.

 

Bron en info: Ferry Eden

17 06, 2019

MI AMIGO 45 in BEELD

2019-06-17T18:26:02+01:0017th, juni, 2019|

Tijdens de uitzendingen van “Mi Amigo 45” werden er niet enkel programma’s gemaakt door tal van dj’s maar werden er ook tal van foto’s gemaakt door diverse fotografen. 

Zo zijn er foto’s van Mi Amigo 45 van Jan Berg en Walter Galle sedert een tijdje reeds online te bekijken.

Jan en Walter samen op de foto.

Ruim 200 foto’s van Mi Amigo 45 by Jan en Walter

 

Tijdens Mi Amigo 45 waren ook Edu de Groot en Els Bollaert aanwezig om de nodige kiekjes te maken van de sfeer aan boord van de mv Castor. Hieronder de links naar de diverse fotoreportages:

(Edu de Groot 4 dagen aan boord met zijn Canon)

MI AMIGO 45 vier dagen lang radioplezier foto’s © Edu de Groot

 

(Els Bollaert kwam zag en legde vast alles wat bewoog op de Castor)

MI AMIGO 45, de eerste dag © Els Bollaert

MI AMIGO 45, de sfeer aan boord van het zendschip © Els Bollaert

MI AMIGO 45, zaterdag in beeld © Els Bollaert

MI AMIGO 45, de blauwe hap op zaterdagavond © Els Bollaert

MI AMIGO 45, de laatste dag © Els Bollaert

 

Veel kijkplezier!