FAQ items aan het laden...

Home

Home/Home/
26 01, 2020

50 jaar: Radio Noordzee Internationaal

2020-01-26T23:27:20+01:0026th, januari, 2020|

Op 23 januari 1970 kwam Radio Noordzee Internationaal (RNI) voor het eerst in de lucht vanaf het zendschip de MEBO II. Radio Veronica was vanaf dit moment niet meer het enige radiostation vanaf de Noordzee. Sedert het einde van Radio Caroline in maart 1968 was enkel nog Radio Veronica de enige zeezender die uitzond vanaf de Norderney voor de kust van Scheveningen. Vanaf 23 januari zou daar duidelijk verandering in komen. Radio Noordzee kende een turbulent radioleven. Op 23 januari 1970 startten dan wel de testuitzendingen evenwel de officiële uitzendingen begonnen op 28 februari 1970.

Allan-Krautwald-RNI-230170-The-First-test-transmission-Horst-Reiner

De geschiedenis van Radio Noordzee en de eigenaren Meister en Bollier, de bomaanslag en de vreemde verhalen rond RNI  kan je lezen in het boek van Ferry Eden en Marc van Amstel “De Gouden Glans van de Radio”.

In 1973 kwam er een eerste dubbel-LP op de markt met de history of RNI. Deze eerste dubbellp kwam uit op het Parklabel onderdeel van Strengholt had Jacob Kokje als producer en Hans Knot als co=producer. De LP werd in de haven van Scheveningen ten doop gehouden op 4 mei 1973 aan de dr. De Lely kade. De RNI LP werd zowel op de Nederlandse als internationale service gepromoot waardoor mede een grote omzet kon worden gemaakt. De verzending werd niet door RNI en ook niet door Basart gedaan maar vanuit de burelen van Pirate Radio News in Groningen waar Hans Knot verantwoordelijk was dat de ettelijke lp’s bij de diverse bestellers in vele landen binnenkwamen.

Na dit succes werd er een vervolg voorbereid die helaas nooit werd afgewerkt tot nu 50 jaar later.

Jacob van Kokswijk schonk het Nederlandse ‘Genootschap radiojingles en -tunes’, vorig jaar de moederbanden die hij 45 jaar had bewaard. Inmiddels zijn die opnames gedigitaliseerd en worden ze als download voor iedereen beschikbaar gesteld. Inclusief labels en hoes. Om zelf een dubbel-CD te maken. ‘Een dagje Radio Noordzee’ én het bijbehorende artwork zijn vanaf nu gratis te vinden via jingleweb.nl.

Verder ook nog niet te vergeten in juli 2015 organiseerde de vzw Nordica onder de naam “KennedyFM” een eerbetoon aan RNI. Met ondermeer Nico Steenbergen, Marc van Amstel, Dick de Graaf, Bob Noakes, Ferry Eden en Ad Roberts als de zeezendergasten. Deze uitzendingen zijn ook te beluisteren via Mixcloud.

 

 

 

21 01, 2020

Retro Mi Amigo Top 50 van 7 februari 1976 met Ferry Eden

2020-01-21T22:47:34+01:0021st, januari, 2020|

 

Het nieuwe jaar 1976 bracht Radio Mi Amigo een aantal opmerkelijke wijzigingen. De eerste betrof
Bert Bennett, die het radiostation had verlaten en met zijn vrouw Gea was teruggekeerd naar
Nederland. Belangrijke redenen waren het weinig inspirerende, geïsoleerde winterse leven in de
stilgevallen Spaanse badplaats, iets wat later ook andere deejays zou gaan opbreken. Gea, die als
secretaresse van Sylvain Tack actief was geweest, vond bovendien dat de Spaanse organisatie in
ballingschap een onaangename aantrekkingskracht had op geld-witwassers en twijfelachtige figuren.

Bert Bennett werd door Mi Amigo-baas Sylvain Tack voorlopig nog wel ingezet voor de gehuurde
zendtijd in het weekend op Radio Andorra. De vrijgekomen uren werden verdeeld onder het Playa-
deejayteam. Dat bestond uit programmaleider Joop Verhoof, Peter van Dam, Stan Haag en zijn
vrouw Michelle. terwijl Maurice Bokkebroek zorg droeg voor de techniek.

Op 19 januari 1976, de dag na de laatste uitzending van Bert Bennett, gingen Tim Ridder (Bart van
Leeuwen) en Jan van de Meer nieuwsuitzendingen vanaf het zendschip Mi Amigo verzorgen. Daartoe
moest een studio worden ingericht en bovendien moesten de Caroline-deejays wennen aan
Nederlandse collega’s naast de toch al Nederlandse bemanning. In het licht van die actualiteit
kwamen er geleidelijk ook live-programma’s, zoals het eerste ochtenduur tussen 6 en 7, spoedig
gevolgd door een middagprogramma van 15 tot 16 uur. Uit nood geboren waren er in maart en april
1975 al eens live programma’s van Mi Amigo verzorgd door Peter van Dam en nadien Rob Ronder.

Een klein jaar later vormden de nieuwe live-uitzendingen een extra service en actualiteit waarmee
het station een evenwicht zocht met de twee weken eerder opgenomen routinematige
programmabanden uit Playa d’Aro. Het bleek een goede beslissing, want de live-programma’s
werden een populair en niet meer weg te denken onderdeel van de Mi Amigo-programmering.

De Top 50 van 7 februari 1976 werd indertijd gepresenteerd door Peter van Dam. Het programma
was ruim een week eerder opgenomen en alle platen waren in Playa d’Aro aanwezig. Ook Bohemian
Rhapsody van Queen, de klassieker die zes weken eerder als nieuwe binnenkomer nog in de hitlijst
ontbrak. De plaat van zes minuten kan in deze retro Top 50 met Ferry Eden in zijn geheel worden
gedraaid omdat er ook een aantal kortere platen in de lijst staan. Bijvoorbeeld de carnavalskrakers
van Corry van Gorp en André van Duin, maar ook de heruitgave van Let’s twist again van Chubby
Checker.

In de retro Top50-versie met Ferry Eden zijn de originele reclames van toen te horen, zoals
om het half uur Reclamondo in verschillende uitvoeringen. Daarin werden thuiswerkers gezocht voor
promotie-activiteiten rond de Olympische Zomerspelen in Montreal, Canada.

Deze retro Mi Amigo Top 50 is zaterdag 25 januari 2020 te beluisteren tussen 12 en 15 uur via www.foutemuziekradio.nl.

 

 

Retro Mi Amigo Top 50 of 7 February 1976 with Ferry Eden on www.foutemuziekradio.nl

The new year 1976 brought Radio Mi Amigo a number of big changes. The first concerned Bert
Bennett, who had left the radio station and had returned to the Netherlands with his wife Gea.
Important reasons were the uninspiring, isolated winter life in the almost deserted Spanish resort,
something that would later break up other deejays. Gea, who had been active as a secretary for
Sylvain Tack, also found that the Spanish organization in exile had an unpleasant attraction for
money launderers and doubtful figures. Bert Bennett was still employed by Mi Amigo boss Sylvain
Tack for the hired weekend broadcasting time at Radio Andorra. Bert’s former hours were divided
among the Playa deejay team. That consisted of program leader Joop Verhoof, Peter van Dam, Stan
Haag and his wife Michelle, while Maurice Bokkebroek did the studio technic.
On January 19 th 1976, the day after the last broadcast from Bert Bennett, Tim Ridder (Bart van
Leeuwen) and Jan van de Meer started providing news from the radio ship Mi Amigo. To realize this,
a studio had to be set up and, moreover, the Caroline deejays had to get used to Dutch radio-
colleagues alongside the already Dutch crew. Live programs were gradually introduced, such as the
first morning hour between 6 and 7, soon followed by an afternoon program from 3 to 4 p.m. Born
out of necessity there had already been live programs at Mi Amigo back in March and April 1975 by

Peter van Dam and afterwards Rob Ronder. Now , the new live broadcasts provided an extra service
and topicality with which the station wanted to provide a counterbalance to the routine program
tapes from Playa d’Aro, that were recorded two weeks earlier. It turned out to be a good decision,
because the live programs became a popular and indispensable part of the Mi Amigo programming.
At the time Peter van Dam presented the Top 50 of February 7th, 1976. The program was recorded
over a week earlier and all records were present in Playa d’Aro. Also Bohemian Rhapsody by Queen,
the classic that was missing from the program six weeks earlier as a new entry. The six-minute record
can be played in its entirety in this retro Top 50 with Ferry Eden, because there are also a number of
shorter records. For example, the just over two minutes carnival squatters by Corry van Gorp and
André van Duin, but also the reissue of Let’s twist again by Chubby Checker. In the retro Top50
version with Ferry Eden, the original commercials from that time can be heard, such as every half
hour ‘Reclamondo’ in different versions. This commercial was launched to find which home workers
for promotional activities around the Summer Olympics in Montreal, Canada. This retro Mi Amigo
Top 50 is on Saturday 25 January 2020 between 12 and 15 o’clock via www.foutemuziekradio.nl.

Bron en info: Ferry Eden

 

20 01, 2020

Online Radio en de Chrome 80 versie

2020-01-20T18:04:19+01:0020th, januari, 2020|

Een belangrijke wijziging is onderweg wat een belangrijke verandering kan teweeg brengen voor de online radio’s, internetradio’s, en niet alleen voor de webstream van die bepaalde online radiostations maar ook voor de luisteraars van deze stream.

Op 4 februari wordt Chrome 80 uitgerold en die houdt een zeer belangrijke wijziging in voor websites met audio- en videostreams. Chrome – en ook vrijwel alle andere browsers – verstrengen namelijk hun beleid ten opzichte van ‘mixed content’, gemengde inhoud dus. Het zou dus kunnen gebeuren dat met ingang van 4 februari uw favoriete online radiostation plots offline is en niet meer is te beluisteren. Met de komst van Chrome 80 wenkt dan ook de blokkering van onveilige webstreams.

Eenvoudig uitgelegd komt het hierop neer: als de webstream begint met (de onveilige) http, dan zal die in de browser meer dan waarschijnlijk niet meer werken via websites die beginnen met (de beveiligde) https. Lees meer hierover “What is Mixed Content and why is Chrome blocking it?”

“De huidige FTP-implementatie in Google Chrome heeft geen ondersteuning voor versleutelde verbindingen (FTPS), noch proxies. Het gebruik van FTP in de browser is zo laag dat het niet langer rendabel is om te investeren in het verbeteren van de bestaande FTP-client. Daarnaast zijn er capabelere FTP-clients beschikbaar op alle betrokken platforms,” schrijven verschillende Chrome-ontwikkelaars.

Er is al een verzoek ingediend in de Chromium developers groep en het ziet er naar uit dat de planning rondom het schrappen van deze functie al helemaal in kannen en kruiken is. Google begint met de afbouw met versie 80 die het eerste kwartaal van 2020 uit komt. Alle codes die iets te maken hebben met Chrome zal in versie 82 uiteindelijk helemaal verwijderd zijn.

Google raadt gebruikers aan een losse ftp-client te gebruiken.

 

Hier een meer gedetailleerde uitleg met dank aan RadioVisie:

Chrome zal vanaf versie 80 in https-websites alle audio- en videobronnen in http proberen te laden via een beveiligde https-verbinding. Lukt dat niet, dan blokkeren de streams. Terugvallen naar http zal niet meer kunnen in https-websites. Gebruikers kunnen wel nog toestaan dat de gemengde inhoud wordt geladen, maar dit is niet de standaard.

Hetzelfde geldt trouwens voor gemengde afbeeldingen, maar de overstap naar blokkeren gebeurt daar pas definitief in Chrome 81. In Chrome 80 zegt de webpagina bij gemengde afbeeldingen enkel dat die ‘niet veilig’ is, ook al gebruikt die website het https-protocol.

Veel radiostreams, zowel in Shoutcast als (iets minder) Icecast, gebruiken op vandaag nog steeds het onveilige http-protocol. Internetradio’s die zowel een http- als een https-stream hebben, gebruiken hiervoor trouwens een verschillende poort. Dus als de https-website nog een verbinding maakt met de http-stream, dan zal die niet automatisch overschakelen op die https-stream.

Het probleem voor webstreams wordt best niet geminimaliseerd. Browsers zijn nog steeds met voorsprong de eerste luisterbron voor internetradio. Ze zijn vaak zelfs de eerste toegangspoort om nieuwe webradio’s te ontdekken. Externe players (Winamp, Windows Media Player, VLC, Foobar, etc.) zijn de tweede belangrijkste luisterbron, terwijl apps via smartphone of tablets en smartspeakers pas als derde en vierde komen. Zelfstandige internetradiotoestellen nemen, als vijfde bron, doorgaans slechts een beperkt aandeel van de luisteruren in.

Veel radioportals zullen vanaf Chrome 80 eveneens met kopzorgen zitten. Een in Vlaanderen veelgebruikte portalsite als Belgie.fm gebruikt bv. het https-protocol en dat is zeker niet het geval voor een groot deel van de streams die je daar vindt. De kans is dus groot dat op die site veel streams niet meer zullen werken, tenzij de webmaster voor elk station tijdig een https-stream vindt (spoiler: veel stations hebben die niet). Daarentegen gebruikt de browserversie van Radioline.co nog de niet-beveiligde http, dus daar zal zich niet onmiddellijk een probleem stellen. Al is dergelijke http-website ook geen echte garantie op de toekomst meer. Bij veel portals is het trouwens als webradio niet eens mogelijk om een https-stream in te dienen.

Je zou Chrome natuurlijk voorlopig links kunnen laten liggen, maar maak je vooral geen illusies. Firefox blokkeert standaard nu al gemengde inhoud, zoals scripts en iframes, en de verwachting is dat Mozilla ook op vlak van audio en video in de voetsporen van Google zal treden. Apple’s Safari is eveneens agressief in het blokkeren van gemengde inhoud. De Edge-browser van Microsoft is gebaseerd op de Chromium-code, die de basis vormt voor Google Chrome, en zal zich dus net zo gedragen als Chrome.

Kortom, nu Google en andere browsers gemengde inhoud veel moeilijker maken, zijn heel veel websites aan bezinning toe, zodat hun webpagina’s vlot blijven werken. Websites met internetradio’s worden daarbij vanaf volgende maand mee in de frontlinie gestuurd. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd. (RDS)

16 01, 2020

Lex Harding over de media in Nederland.

2020-01-16T19:25:25+01:0016th, januari, 2020|

Hij was ooit de populairste radio dj in Nederland. Hij startte zijn radio carrière bij Radio 227 vanaf het zendschip de Laissez Faire. Samen met Rob Out en Peter de Jager bouwde hij Veronica uit tot de grootste omroep in Nederland. Later stond hij mee aan de wieg van de commerciële televisie in Nederland met RTL-Veronique. Ook stond hij mee aan de start van Sky Radio en startte hij mede Radio 538 op die jarenlang marktleider was in Nederland.

Buitenlucht een programma van RTLZ had met Roderick Veelo een gesprek met de nu 74 jarige media ondernemer Lex Harding. Een interview die we U hier graag aanbevelen!

13 01, 2020

Veronica Museum de laatste dag in beeld

2020-01-13T19:06:04+01:0013th, januari, 2020|

(192 Museum © Vincent Schriel)

Zeezenders, radio vanaf zee. Tegenwoordig niet meer denkbaar dat het ooit zo nog is geweest. Via allerhande wegen wordt die vorm van radio drijvende gehouden. Een van die toonaangevende stations die via legale weg toch grote invloed heeft gehad op het omroepsysteem is Veronica. Gedreven door een man als een Rob Out werd Veronica aan land in mum van tijd een super A-omroep. Maar goed…geschiedenis is dit alweer. Voor die A-omroep Veronica een feit was waren er eerst de 14 zeezenderjaren. Die Veronica zeezenderjaren zijn goed bewaard gebleven in beeld en geluid en authentieke Veronica studio’s. De enige èchte zeezenderstudio van Veronica die op het zendschip Norderney was geïnstalleerd staat nu te pronken in het RockArt Museum in de Hoek van Holland.

Terug naar een ander museum…het Veronica Museum, een brok vol van vergane historie rond de zeezender Radio Veronica. Op 31 augustus 2016 opende het zijn deuren en vorig jaar ook op 31 augustus 2019 sloot het evenwel zijn deuren. Zeezenders, een generatie die op zijn manier opkwam tegen de regerende garde, iedereen van die generatie heeft het nu wel gezien dachten de initiatiefnemers en dus is het niet meer rendabel om dit verder open te houden. Maar die sluiting kreeg natuurlijk een feestelijke afsluiting.

Op 30 en 31 augustus was het Veronica 192 Museum in Nijkerk voor het laatst open. Op 30 augustus voor een reünie van oud medewerkers en op 31 augustus voor het grote afsluitfeest ‘The Day The Music Died’. Met live optredens en een live uitzending van 192TV. Alex van den Hoek, Jan Hariot en Wim van de Water waren erbij en maakten video opnames en interviews. De mooie video edit van Alex van bijna anderhalf uur staat nu online. Met interviews, beelden uit het museum en van het podium. En de afsluiting om 18 uur door Tineke, Lex Harding en Ad Bouman.

Lex Harding in de Veronica studio van het 192 Museum) foto © Dick van Breda