Loading...

Home

/Home/
19 09, 2019

MUSICAFM dit weekend op FM 107.1

2019-09-19T20:41:01+01:0019th, september, 2019|

Gaon we eran begun of hoe skjit da?

 

Hoe is het nog met de radio in Vlaanderen? Goeie vraag, beter nog hoe is het nog met die lokale radio? Nog een betere vraag. Na een chaotische reorganisatie en zenderverdeling is het weer rustig geworden op de Vlaamse radiogolven. Ja wat wil je….iedereen die een zendvergunning in zijn bezit heeft is opgestart en weet nu ongeveer wat het is om op 2 frequenties voor elk een ander gebied hetzelfde programma te gaan uitzenden. Nu we gaan de discussie hier niet weer gaan oplaaien.

Kortrijk daar gaan we naartoe dit weekend, alhoewel. Kortrijk was een van de bevoorrechte steden die ongeveer 40 jaar geleden reeds kon kennismaken met lokale radio, weliswaar vanuit achtereenvolgens Herseaux, Dottenijs en Moeskroen onder de naam Radio Gemini. Dit station werd midden de jaren negentig verkast en was het lokale ver te zoeken, ondertussen was Radio Gemini al sedert 1982 naar Kortrijk verhuist. Maar Kortrijk heeft echter nooit ècht Radio Gemini gesteund er enkel van geprofiteerd.. Tot zover.

Anno 2018 werd door enkelingen uit deze vroegere Gemini stal een zendvergunning aangevraagd voor Kortrijk-Menen. Deze werd goedgekeurd zonder meer want er waren geen andere kandidaten. Die proberen nu opnieuw lokale radio een nieuw leven in te blazen met MUSICAFM. Er is een vergunning voor Kortrijk 105.3  en Menen 107.1 FM.

Dit weekend zaterdag 21 en zondag 22 september zet MUSICAFM testuitzendingen op het programma evenwel richting Menen op de 107.1FM. Kortrijk komt nog niet aan bod. Eerst wordt beluisterd of de ontvangst naar radio normen anno 2019 positief genoeg zijn om met dit project verder te gaan. Want zeg nu zelf de inspanningen, lees kosten om op FM te gaan uitzenden zijn enorm hoog en ook de kosten eraan verbonden vooral Sabam zijn onbetaalbaar. Daarom is een zeer goeie ontvangst op FM voor een lokale radio onontbeerlijk om er ook commercieel iets te kunnen uithalen om zodoende deze kosten te kunnen overbruggen. De zendlocatie is taverne Bijenhof te Bissegem die ook voorlopig zou gebruikt worden indien die testen positief zouden worden geëvalueerd.

Deze testuitzendingen zijn enkel via FM 107.1 te beluisteren in de regio Bissegem, Wevelgem, Marke, Lauwe, Menen. Luisteraars die in die regio wonen kunnen hun reacties kwijt via Musicafm.be. De test is niet via de stream te beluisteren.

Deze testuitzendingen zijn mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van Duma Rent.

Een nieuw begin staat wellicht in de startblokken..

18 09, 2019

Het Mi Amigo boek komt eraan.

2019-09-18T15:00:45+01:0018th, september, 2019|

Precies 40 jaar geleden kwam er een eind aan Radio Mi Amigo. En juist nu wordt het boek over deze legendarische zeezender gedrukt en gebonden om op 27 september te worden afgeleverd. Dat is nog in de geplande verschijningsmaand september, maar toch iets later dan gehoopt. Dat komt omdat het boek maar liefst 40 pagina’s dikker is dan oorspronkelijk de bedoeling was. Kortom, niet zes maar zeven hoofdstukken, 200 pagina’s 504 foto’s én het hele verhaal over de zendschepen MV Mi Amigo en Magdalena en Radio Mi Amigo Internationaal.

In het eerste hoofdstuk lees je over de zeezenders en de MV Mi Amigo (eerder de Magda Maria en de Bon Jour) in de jaren zestig en hoe Radio Caroline in 1968 tijdelijk ten einde kwam. De concurrentie tussen Noordzee en Veronica, de terugkeer op zee van de MV Mi Amigo en Radio Caroline en het Atlantis-verhaal komen in hoofdstuk twee aan bod. Radio Mi Amigo, met eigenaar Sylvain Tack, is vanaf hoofdstuk drie volop in beeld, eerst nog als ‘niet legale’ zender. In hoofdstuk vier zijn de illegaliteit de inval, de vlucht naar Spanje de hoofdthema’s.

 

In hoofdstuk vijf gaat het over de toenemende liveprogramma’s en de personele problemen in Playa d’Aro. Net als in het eerdere hoofdstuk lees je In hoofdstuk zes over de jacht op medewerkers van de zeezender en de juridische problemen, maar ook het hele verhaal over Hollandia en het onverwachte einde van Mi Amigo op de oude schuit en de echte reden. In hoofdstuk zeven vind je voor het eerst het hele verhaal over de Magdalena inclusief de dramatische afloop en nasleep.

 

Als je nog voor € 35 wilt voorinschrijven op dit boek, dan is snelheid geboden, want vanaf 1 oktober is het boek leverbaar en vervalt die voorintekening natuurlijk. Het boek kost dan 39 euro plus portokosten en die verschillen per land. Alle informatie daarover en het nieuwe rekeningnummer voor de bestelling zijn vanaf 28 september te vinden op www.miamigoboek.nl en tot die datum kun je daar nog  voorinschrijven voor de oude prijs van € 35 met de porto inbegrepen.  Alle voorintekenaars tot nu toe, kunnen het boek spoedig na de uitgiftedatum thuis verwachten.

 

Bilthoven, 18 september 2019  – Ferry Eden  –  www.miamigoboek.eu

 

The Mi Amigo book is almost ready.

Exactly 40 years ago, Radio Mi Amigo came to an end. And just now the book about this legendary offshore radiostation is being printed and bound to be delivered on 27 September. This is still in the scheduled month of September, but a little later than planned. This is because the book is no less than 40 pages thicker than originally planned. In short, not six but seven chapters, 200 pages 504 photos and the whole story about the radioships MV Mi Amigo and Magdalena and off course Radio Mi Amigo International.

In the first chapter you can read about the offshore radiostation and the MV Mi Amigo (formerly the Magda Maria and the Bon Jour) in the sixties and how Radio Caroline came to a temporary end in 1968. The competition between North Sea and Veronica, the return at sea of the MV Mi Amigo and Radio Caroline and the Atlantis story will be discussed in chapter two. Radio Mi Amigo and owner Sylvain Tack are in the picture from chapter three onwards, first as a non-legal station. In chapter four, illegality, the invasion, the flight to Spain are the main themes.

Chapter five deals with the increasing live programmes and the personnel problems in Playa d’Aro. As in the previous chapter, in chapter six you will read about the hunt for Mi Amigo staff and the juridical problems, but also the whole story about Hollandia and the unexpected end of Mi Amigo on ‘the old lady’ and its real reason. In chapter seven you’ll find for the first time the whole story about the Magdalena including the dramatic ending and aftermath.

If you want to pre-register for € 35, then you better be quick, because the book will be available from 1 October and than pre-registration will of course will be ended. The book will then cost 39 euros plus postage costs, which vary from country to country. All information and the new bankaccount number for the order can be found from 28 September on www.miamigoboek.nl and until that date you can still pre-register for the price of € 35 with the postage included.  All pre-subscribers so far, can expect the book at home soon after the issue date.

Bilthoven, 18 September 2019 – Ferry Eden – www.miamigoboek.eu

16 09, 2019

OFFSHORE ECHOS MAGAZINE September 2019 Nr 197

2019-09-16T17:59:08+01:0016th, september, 2019|

Net bij ons op de redactietafel het nieuwe nummer van OEM nummer 197. De cover draagt de titel “30 Years Ago”, wat ontegensprekelijk verwijst naar 19 augustus 1989 met de raid op the Ross Revenge. In het editorial komt deze raid ruim aan bod en daarmee was 1989 het begin van het einde voor de offshore radio in Europe.

(de hoofdstudio van Radio Caroline na de raid) © OEM

In dit nummer van Offshore Echos Magazine terug interessante artikels. Zo aandacht voor de Britse offshore radio met de vraag wat was het bereik nu van die stations in Engeland?

De grote 3 van de Engelse offshore stations in de midden 60er jaren met name Radio Caroline, Radio London, Radio England/Britain Radio claimden een nationale dekking. De radio’s op de forten in de Theems claimden dan dekking over zuid-oost Engeland. Radio Essex claimde het gebied Essex volledig te bereiken. Radio 270 was dan in gans het gebied Yorkshire te beluisteren en Radio Scotland was in gans Schotland te ontvangen. Zo werd toch naar de luisteraar toe dit voorgehouden. Maar waren deze claims wel juist?

(Coverage Radio Caroline North & South)

Ondertussen is het al goed en wel geweten dat deze claim ook een knipoog was naar de adverteerders. Want hoe groter het gebied hoe interessanter voor de adverteerder om te adverteren op een van die offshore radio’s.  Dus als het station een interessant gebied kon claimen kwam dat ten goede aan de reclame inkomsten van het station. Maar goed terug naar het verhaal. De resultaten van dit onderzoek en de analyses ervan door Ray Pallett, Chris Minter alias Chris Cortez kan je terugvinden bij dit nieuwe OEM nummer. “Britain’s Offshore Radio Heyday -1964 to 1967” is de titel van dit 8 pagina tellend artikel.

Verder in nummer 197: het vijfde deel “Radio Caroline_ The 1972 Return”. Het vervolg van de persartikelen omtrent de terugkeer van Radio Caroline in 1972. Nu meer bepaald Nieuwjaar 1973 wanneer de Mi Amigo naar de Nederlandse haven Zaandam werd gesleept.

Maar voornamelijk de terugkeer van de Mi Amigo op de Noordzee en daarmee ook de come bacl van Radio Caroline. De Nederlandse kranten stonden er in die periode vol van. Een overzicht van de artikels uit “Het Parool” van 3 januari 1973 ‘Radio Caroline on the air again after war with competitors’. “Het Vrije Volk” van 3 januari 1973 had het dan weer over ‘New difficulties for Radio Caroline’.  Het “Limburgs Dagblad” van die 3 januari 1973 had het dan weer over ‘Radio Caroline released from the chain and back in the air’. De “Leidse Courant” over de terugkeer van Caroline op 3 januari 1973 ‘Caroline back on the air from the old place’. Het “NRC Handelsblad” van 3 januari 1973 had het dan over “Radio Caroline creditors want to boycott pop station”. Het Nederlandse blad “NVHN” plaatste dan op 3 januari 1973 ‘NCRV advertised Caroline about Caroline’. De “Provinciale Zeeuwse” van die 3 januari ‘Irish owner paid overdue wages. Radio Carolien is back on the air’. Het “Leidsch Dagblad” van 3 januari 1973 plaatst een boze reactie van Ronan O’Rahilly. Meer van dit alles waar ook dieper wordt ingegaan op deze Radio Caroline situatie vind je dan ook in dit nummer uitgebreid terug.

Zoals in elk nummer van Offshore Echos Magazine nu ook is er een interview met een interessante radio personality terug te vinden. In deze editie komt Ian Anderson aan het woord.

De radio carrière van Ian Anderson begon in 1970 met Radio Geronimo. Daarna kwamen Radio Northsea en Radio Caroline aan de beurt. Momenteel runt Ian Anderson de Shetland Islands Broadcast Company in zijn geboortestreek Shetland. Chris Edwards ontmoette Ian Anderson en had een uitgebreid interview met hem wat je nu in OEM 197 kan lezen.

Radio Syd…en de Zweedse “Lady Veronica” Britt Wadner, zijn niet weg te denken uit het OEM magazine. Nu reeds het 11de deel van de geschiedenis van deze Zweedse pionier in zeezenders Radio Syd.

(Britt Wadner met de Rolling Stones)

Verder wordt dit nummer 197 opgevuld met tal van foto’s en losse rubrieken. Samengebracht in opnieuw een stuk leesvoer voor de vele offshore fans. Een feit dat de zeezenders nog altijd elk kwartaal zo’n kleine 60 bladzijden aan interessante informatie leveren met toch steeds weer de nodige nieuwtjes uit het verre offshore verleden maakt van OEM toch steeds weer een opmerkelijk Offshore Echos Magazine!.

Offshore Echos Magazine 197 is nu verkrijgbaar.

 

10 09, 2019

21 september de Mi Amigo Drive In Show

2019-09-10T17:42:54+01:0010th, september, 2019|

Legendarische radio Mi Amigo dj Ton Schipper komt naar Gistel met de al even legendarische Mi Amigo Drive In Show.

(Ton Schipper op de Artemis MA40)

De legendarische radio Mi Amigo dj Ton Schipper komt naar Gistel met de al even legendarische Mi Amigo Drive In Show. In de tweede helft van de jaren 70 van de vorige eeuw waren de Mi Amigo Drive In Shows razend populair in de regio. Soms hadden de dj’s wel tien optredens per weekend. In 1974 werden ze meestal gepresenteerd door de
dj’s die ook de radioprogramma’s verzorgden. Na de gedwongen verhuis naar Spanje, en het verblijf van de dj’s in Spanje of aan boord van het zendschip, bleven de radio-dj’s ook weg van de dansshows. Op zaterdag 21 september is de Mi Amigo Drive In Show eenmalig terug. Met alle originele ‘ingrediënten’. Klank, sfeer, jingles, muziek. De avond
vindt plaats in de E-Voila op de Grote markt in Gistel, oud Mi Amigo-dj Ton Schipper staat achter de draaitafels.

(Ton Schipper in de studio in Playa)

En je hoeft geen frank, euh euro entrée te betalen. Tot ziens op 21 september in Gistel!

2 09, 2019

Summer Goodbye en op de Norderney Dance Event.

2019-09-02T18:24:19+01:002nd, september, 2019|

Nu de zomermaand augustus plaats heeft gemaakt voor de septembermaand, kunnen we gerust terugkijken op een gezellige maand vol van radioherinneringen. Augustus was ooit de maand van de start van het REM-eiland, een beslissende maand voor de Engelse zeezenders, het einde van de zeezenders voor de Nederlandse kust, de maand van het Woodstock festival 1969, het overlijden van Elvis Presley 16 augustus 1977, de Vlaamse lokale Radio Gemini start in augustus 1978 met testuitzendingen, we laten augustus achter ons en gaan richting de herfst. September was ook een belangrijke maand want toen in 1974 op 1 september lapten Mi Amigo en Caroline het Nederlandse Verdrag van Straatsburg aan hun mv Mi Amigo en gingen door vanuit Playa de Aro in Espana.

Wat er dit jaar in september valt te gebeuren…in Gistel de Mi Amigo Drive In Show niet te missen op 21 september een leuke avond zal het worden. Mia Migo Kuurne is back in the air. Wellicht valt er deze maand wat meer te vernemen rond MUSICAFM. Verder komen de actuele radiogebeurtenissen die ietwat nieuwswaarde hebben ook wel aan bod en je kan het verder volgen via onze roddelboetiek zeg maar via de Facebook van Mi Amigo 40.

Zo varen we verder en is er nog zoveel om die herinneringen terug op te halen met het RockArt museum Hoek van Holland en het Museum van de 20ste eeuw in Hoorn.

De Norderney zal in ieder geval in de komende maanden niet van koers veranderen. Of toch…in oktober vindt in Amsterdam het jaarlijkse Dance-Event plaats. Daarin komt ook de Norderney in voor.

Op zondag 20 oktober:

An intimate Afterhours for Amsterdam Dance Event. Join us Sunday the 20th of October 9:00 AM at veronicaschip.

De Norderney kan je vinden: NDSM-pier 1 Amsterdam

LINE UP

Christian AB
Hamish & Toby
Makcim
Raphael Carrau
Reiss

Een hele andere koers dan de zeezenderkoers, maar zeg nu zelf was Veronica ooit in 1974 aan land gekomen dan was het wellicht geen gouwe ouwe zender meer hè maar eerder een 2019 radio geworden.

Dus mensen, het schip zal zeker niet in oktober tot zinken worden gebracht. En ach ja, de Norderney denk dat er tijd genoeg zat is geweest om er iets van te maken. Laat ze gewoon verder varen. Het is over en uit ermee. De uitspraak van Lex Harding is misschien wat ongepast maar kan ik best begrijpen.

Summer is over back to business…