Loading...

Home

/Home/
12 11, 2018

De Toekomst van de Radio

2018-11-12T18:14:07+00:0012th, november, 2018|

We leven in een complexe technologische tijd. Het èèn is nog maar pas uitgevonden of er staat alweer een nieuwe uitdaging ons op te wachten. Het ene volgt het andere in een hels tempo op. Allemaal fantastische materie voor IT’ers of techniekers die het allemaal helpen ontwikkelen maar in hoeverre is de consument daar nu bij gebaat als z’n smartphone van € 700 vandaag gekocht morgen alweer is opgevolgd door een nieuw speeltje.

Met de radio is het niet anders. Wat dit betreft komen we van ver…eerst hadden we tot eind jaren ’70 en ook nog een stuk midden de ’80er jaren van de vorige eeuw de MW of de Middengolf uitzendingen. (Denk aan de uitzendingen van de zeezenders Radioi Mi Amigo, Radio Caroline, Radio Veronica). Evenwel eind de jaren ’70 deed de FM zijn intrede en mede mag gezegd en geschreven is deze ommezwaai van MW naar FM te danken aan de opkomst van de “Vrije Radio” voor wat België betreft.

Anno 2018 is deze FM nog steeds zo populair als wat. De FM wordt evenwel bestookt door een nieuwe trend de DAB+, digitale radio. Om evenwel die DAB+ radio te kunnen ontvangen moet je evenwel er een compleet nieuwe radio voor gaan aanschaffen want op de huidige FM ontvangers is het niet terug te vinden. Wat is dan ook het probleem voor de digitale radio dat niemand zomaar zijn FM radio op straat gooit voor een DAB+ radio.

Ondanks dus alle verwoede pogingen om die DAB+ als de radio van de toekomst te promoten blijft de luisteraar gehecht aan zijn FM toestel. Daarom nu maar extra aandacht door die vorm van radio, in Nederland organiseren ze ze het al enkele jaren en in Vlaanderen zijn ze als ik het goed voorheb voor de tweede maal er aan toe: “De Week van de Digitale Radio”.

Voorafgaand aan die week ging vorige week maandag 5 november in Leuven een door het VRM georganiseerd symposium door olmtrent die DAB in Vlaanderen. En, het mag gezegd er vielen enkele opvallende uitspraken te noteren.

Voor wie niet kan wachten verwijzen we alvast naar de laatste alinea van dit artikel.

Met Marc Van de Looverbosch als moderator gingen Jacqueline Bierhorst (Jacky-B), Tom Evens (Universiteit Gent), Joost Kaesemans (Febiac), An Caers (Medialaan) en Dominique Lievyns (Norkring) in debat over de uitrol van DAB+ in Vlaanderen.
Een overzicht van de gedachtengangen rond DAB+:

Automobielorganisatie Febiac en netwerkoperator Norkring pleiten ervoor dat de Vlaamse overheid snel een datum bepaalt voor de afschakeling van radiozenders van de FM-band. Dat is gebleken tijdens een debat dat de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) maandag in Leuven organiseerde over DAB+, het netwerk van digitale zendfrequenties waarop de Vlaamse overheid momenteel volop inzet.

Vlaams mediaminister Sven Gatz verwees in zijn antwoord naar de decretale bepaling “dat een omschakeling pas mogelijk is bij het bereiken van 50 procent digitaal luisteren”. Onder digitaal luisteren verstaat men niet alleen DAB+, maar ook luisteren via internet, streamingdiensten of digitale televisie. “Pas wanneer dat percentage wordt bereikt, zal de Vlaamse regering een datum prikken voor de effectieve digitale switch-over voor de landelijke radio-omroeporganisaties.” Volgende week, tijdens ‘De Week van de Digitale Radio’, zullen de eerste resultaten van het onderzoek naar digitaal luisteren in Vlaanderen worden bekendgemaakt.

Het digitaal frequentieplan van de Vlaamse regering bevat voor DAB+ vier frequentieblokken. Twee hebben een landelijke dekking, waarvan de ene ingenomen is door de VRT en de andere door Qmusic, Joe en Nostalgie. Deze zijn sinds september 2018 verplicht om via DAB+ uit te zenden. In het tweede blok kunnen ook netwerkradio’s als Topradio terecht. Deze omroepen moeten uiterlijk in september 2019 via DAB+ uitzenden. De VRM kende onlangs de licentie voor het aanbieden van bijkomende particuliere radio-omroepen via de twee andere blokken toe aan Norkring België. Er is volgens Dominique Lievyns van Norkring plaats voor 171 lokale radio’s.

Joos Kaesemans (Febiac) drong tijdens het debat aan om snel een datum te prikken voor de afschakeling van FM. “Momenteel is slechts één kwart van de verkochte voertuigen uitgerust met DAB+. Zodra de datum er is, wordt het veel makkelijker om autofabrikanten te overtuigen DAB+ standaard te installeren in de auto”. Jacqueline Bierhorst (Jacky-B) waarschuwde evenwel dat een snelle transitie “bij de consumenten veel weerstand zal oproepen” en pleitte voor een meer spontane, organische evolutie naar digitaal luisteren, dat er volgens haar “ongetwijfeld” zal komen.

Waarom is er momenteel nog geen stormloop op DAB+ toestellen?

Tom Evens van de Universiteit Gent plaatst hier een kritische noot door te stellen dat het product nog niet helemaal op punt staat, bijvoorbeeld doordat op sommige plaatsen in huis de verbinding wegvalt. Ook is er volgens hem momenteel in de Vlaamse uitrol van DAB+ te weinig aandacht voor de consument en gaat het nog te veel om een industriegedreven technology push.

Volgens Dominique Lievyns van licentiehouder Norkring moeten we de menselijke gewoontes hoe dan ook stap voor stap veranderen en niet overhaast te werk gaan.

Wat zijn de voordelen voor de radiozenders zelf?

Dankzij DAB+ hebben radiozenders de technische mogelijkheid om uitzendingen te ontkoppelen. An Caers van Medialaan, dat met Joe 70’s en Joe 80’s onlangs twee DAB+ zenders lanceerde, legt uit hoe dit in zijn werk gaat. “De luisteraars van de ochtendshow van Joe kunnen nu kiezen tussen muziek van de reguliere Joe, die van Joe 70’s of die van Joe 80’s. Dit is technisch mogelijk door de blokken content apart te knippen. DAB+ zorgt er dus voor dat wij ons aanbod kunnen uitbreiden en de luisteraar meer keuzemogelijkheden heeft. Bovendien was Joe in Limburg op sommige locaties moeilijk te bereiken, maar ook dit euvel is van de baan met dank aan DAB+.

Moeten ook lokale radio’s een plaats op DAB+ krijgen?

Dit is technisch mogelijk, aldus Dominique Lievyns van Norkring. België is onderverdeeld in 19 zones die elk plaats bieden voor 9 lokale radio’s. Op deze manier is er dus plaats voor 171 lokale radio’s op DAB+. Volgens Tom Evens biedt het ook voor de consument een meerwaarde om deze zenders via DAB+ te kunnen ontvangen.

Bron: Belga

23 10, 2018

Mi Amigo retro Top 50 van 30 oktober 1976 met Ferry Eden

2018-10-28T11:26:22+00:0023rd, oktober, 2018|

Deze Radio Mi Amigo Top 50 kan je nu herbeluisteren via deze LINK. Alvast veel luisterplezier met dank aan Ferry Eden.

 

 

1976 was er toen al sprake van een Halloween? Dacht van niet want dan zou de Mi Amigo Top 50 wellicht in Halloween sferen zijn uitgezonden. Maar in ieder geval aanstaande zaterdag kan je bij de foutemuziekradio.nl de Radio Mi Amigo Top 50 van 30 oktober 1976 herbeluisteren in een herwerkte versie met Ferry Eden. Dat ook dit zowat gebeurde in een stormachtige periode bij Mi Amigo daar vertelt Ferry Eden daar nog veel meer over.

Bij Radio Mi Amigo gebeurde ook herfst 1976 weer een boel. Bij zware storm was het zendschip M.V. Mi Amigo met anker en al gaan krabben. Op 11 september 1976 liep het op de zandplaat Kentish Knock in de Thamesmonding nadat de hoofdmotor het had begeven. Marc Jacobs, Jan van der Meer en andere medewerkers waren door een bevoorradingsschip van boord gehaald en naar Oostende gebracht. Nadat het zendschip was losgetrokken was de situatie op 16e september weer grotendeels onder controle. Door de ravage in de Mi Amigo studio bovendeks konden Marc Jacobs en (inmiddels) Frank van der Mast aanvankelijk alleen vanuit de Caroline studio beneden programma’s maken.

De kranten schreven veel over Mi Amigo, over het vastlopen, over de lopende processen tegen medewerkers, de prima luistercijfers, een ruzie in de Playa-ploeg en de bedenkelijke staat van het zendschip. Bart van Leeuwen had de verslechterende situatie op het zendschip niet afgewacht en was na zijn laatste periode in augustus naar Playa d’ Aro op verlof gegaan. Samen met andere Mi Amigo medewerkers werd hij bovendien ook veroordeeld tot een geldboete. Teruggaan naar het zendschip achtte Bart dus om meerdere redenen onwenselijk en van Tack mocht hij in Playa d’ Aro bandprogramma’s maken.

Niet iedereen in Playa d’Aro was blij met die nieuwe situatie. Michelle moest bijvoorbeeld uren inleveren voor Bart van Leeuwen en was daar niet blij mee. Ook haar man Stan Haag en programmaleider Joop Verhoof waren het niet eens met Sylvain Tack. Ruzie in de tent dus met als gevolg dat er een afkoelingsperiode kwam tot begin november. Michelle en nadien ook Stan Haag en Joop Verhoof kregen een maandje betaald verlof in Nederland. Peter van Dam nam de programmaleiding over en samen met Bart van Leeuwen verzorgde hij in oktober en de eerste helft van november alle programma’s vanuit Playa d’ Aro.

Het goede nieuws was, dat Mi Amigo over het aantal reclames  en de luisterdichtheid geen klagen had. In het vakblad voor de reclamewereld “Ariadne” stond de uitslag van een Amsterdams marketingbureau dat het luistergedrag naar Mi Amigo in Nederland had onderzocht. Daaruit bleek dat 300.000 mensen dagelijks twee of meer uren naar het station luisterde. Naast een vrij vaste luisterschare waren er zo’n twee miljoen luisteraars die (nu Veronica en Noordzee weg waren) af en toe naar Mi Amigo luisterden. Dat gaf aanleiding om dit goede nieuws via de 259 meter middengolf ook met de luisteraars te delen en Bart van Leeuwen verzorgde de mooie uuropener op de nieuwe jingle set van Octopus. Lang werden deze 259 jingles niet gebruikt want in december 1976 werd overgestapt naar de 192 meter middengolf!

De Mi Amigo Top 50 van 30 oktober 1976 aflevering 145 werd door Peter van Dam vanuit Playa d’Aro verzorgd. Voorde vierde maal was het een vier-uur durend zaterdagmiddag gebeuren tussen 14 en 18 uur. Dat uur extra was vooral nodig vanwege de langere platen en de vele reclames. Ingaande 6 november zou het programma een uur vervroegd worden (13-17 uur) vanwege de slechte ontvangst op het laatst van de middag. De interferentie met een Hongaars radiostation was tevens de reden om in december uit te wijken naar die nieuwe golflengte 192 meter, wat overigens geen verbetering zou blijken te zijn.

Je kunt de retro Mi Amigo Top 50 van 30 oktober 1976 via foutemuziekradio.nl te beluisteren in de presentatie van Ferry Eden. Deze wordt 27 oktober 2018 uitgezonden tussen 12 en 3 uur inclusief de bekende jingles en reclames van die datum. Veel plezier en zorg dat je erbij bent!

Retro Mi Amigo Top 50 of October 26th 1976 with Ferry Eden on foutemuziekradio.nl

During autumn 1976 again a lot happened concerning Radio Mi Amigo. During a heavy storm, the ship M.V. Mi Amigo with its scratching anchor hit on the Kentish Knock sandbank in the Thames Estuary, after the main engine failed on September 11, 1976. The staff, including Marc Jacobs and Jan van der Meer, were removed from the ship by a Mi Amigo supply ship and taken to Ostend. After the ship was pulled loose, the situation on 16 September was more or less under control. Due to the havoc in the Mi Amigo studio above deck Marc Jacobs and (now) Frank van der Mast could initially only make programs from the Caroline studio downstairs. The newspapers wrote a lot about Mi Amigo, about the drifting of the ship, about the ongoing processes against employees, the excellent listening figures, problems amongst the Playa-team and the questionable state of the radio ship. Bart van Leeuwen did not wait for the situation to deteriorate on the radio ship and had gone on leave to Playa d’Aro. That happened at the end of  August after his last on board period. And meanwhile he and other Mi Amigo employees, were also sentenced to a fine. So, for several reasons Bart did not want to return to the radio ship and Sylvain Tack allowed him to make tape programs in the studio in Playa d ‘Aro. 

Not everyone in Playa d’Aro was happy with this new situation. For example, Michelle had to hand in hours for Bart van Leeuwen and was unhappy about it. Her husband Stan Haag and program leader Joop Verhoof also disagreed with Sylvain Tack. Lots of quarrels followed with the result that there was a cooling off period until the beginning of November. Michelle and later also Stan Haag and Joop Verhoof got a month of paid leave in the Netherlands. Peter van Dam took over the program management and together with Bart van Leeuwen he recorded all the programs from Playa d ‘Aro during  October and the first half of November.

The good news was that Mi Amigo had no complaints about the number of adverts and the listening density. The magazine for the advertising world “Ariadne” released the results of an Amsterdam marketing agency that investigated the listening behavior to Mi Amigo in the Netherlands. It showed that 300.000 people listened to the station for two or more hours every day. In addition to this regular audience, there were about two million listeners who (as Radio Veronica and RNI had gone) occasionally listened to Mi Amigo. That gave reason to share this good news versus the 259 meter medium wave with the listeners. Bart van Leeuwen provided the beautiful top of the Hour promo, combined with the new jingle set of Octopus. Long were these 259 jingles not in use because in December 1976 Mi Amigo switched to the 192 meter.

The Mi Amigo Top 50 from October 30th, 1976 (Episode 145) was recorded by Peter van Dam in Playa d’Aro. For the fourth time it was a four-hour Saturday afternoon presentation between 14 and 18 hours. That extra hour was mainly needed because of the longer records and the many advertisements. On the 6th of November, the program would be brought forward by one hour (13-17 hours) because of the poor reception at the end of the afternoon. The interference with a Hungarian radio station was also the reason to deviate in December from 259 to that new wavelength of 192 meters, which, by the way, appeared not to be an improvement. You can hear the Mi Amigo Top 50 of October 30, 1976 in retro version on www.foutemuziekradio.nl presented by Ferry Eden. This will be broadcast on October 27th, 2018 between 12 and 3 o’clock including the well-known adverts and jingles. Be welcome and enjoy it!

 

Met dank aan Ferry Eden voor de info en tekst.

17 10, 2018

In de “banner” van de radio in 2019

2018-10-21T11:00:45+00:0017th, oktober, 2018|

De radio in 2019 gaat niet uit. Net zoals in 2017 toen 50 jaar na de Engelse zeezenders is 2019 voor de zeezenders voor de Nederlandse kust een heel belangrijk jaar.

(Radio Mi Amigo 45 in 2019)

Radio Veronica, Radio Noordzee Internationaal, Radio Atlantis en de twee vrijbuiters Radio Mi Amigo en Radio Caroline.

 

 

 

 

 

Daarnaast hebben we nog de start van de lokale independent radio in Vlaanderen zoals een Radio Gemini.

 

 

Allemaal komen ze, is de bedoeling, aan bod in 2019 gespreid over verschillende data.

De evolutie van deze radio evenementen zullen via onze banner worden naar voren gebracht…nu is er nog 1974…de zee…2019 wat er daar allemaal tussenkomt kan je komende tijd volgen via onze banner.. met dank aan de grafische dienst Peter de Lathouwer en KREANET

Maar je krijgt ook steeds via deze website en onze andere social media kanalen de nodige updates daaromtrent.

Tot zover, voor reacties kan je terecht via onze bovenvermelde contactpunten. 

16 10, 2018

LANG LEVE DE MUZIEK

2018-10-17T17:23:47+00:0016th, oktober, 2018|

Gent, is de komende maanden het centraal punt voor wat betreft de geschiedenis rond 60 jaar Nederlandstalige muziek in Vlaanderen en  Nederland met andere woorden “de Lage Landen”.

De Gentse Sint-Pietersabdij brengt nog tot 9 juni een interactieve tentoonstelling die alle muziekgenres doorkruist rond 60 jaar Nederlandstalige liedjes voor jong en oud . Dit eerbetoon aan meer dan 200 artiesten en groepen uit zowel België als Nederland, is de grootste muziektentoonstelling ooit in Vlaanderen. 

De tentoonstellingsmakers Historische Huizen Gent en Tijdsbeeld & Pièce Montée met als projectcoördinator Winne Gobyn heeft samen met onder andere de VRT en meer dan 200 artiesten uit Vlaanderen en Nederland de handen in elkaar geslagen voor: Lang leve de muziek!

 

De expo brengt het verhaal over hoe de Nederlandstalige populaire muziek de harten én de hitlijsten veroverd heeft. Meer dan honderd muzikale helden uit de voorbije decennia ontleenden iconische stukken uit hun persoonlijke verzameling. Een chronologisch/thematisch parcours leidt de bezoeker langsheen de mooiste liedjes, memorabele televisiefragmenten en de wonderlijke verhalen van Belpopkenner Jan Delvaux, zoals alleen hij die kan brengen.

“Van Bobbejaan tot BazartVan ‘Margrietje’ tot ‘Mia’Van Rocco Granata tot Marco BorsatoVan ‘Meisjes’ tot ‘2 Meisjes’Van Boudewijn De Groot tot Lil’ KleineVan ‘Tele Romeo’ tot De Romeo’sVan Arbeid Adelt! tot ZZ & De Maskers,… Bijna iedereen heeft een Nederlandstalig nummer tussen zijn favorieten aller tijden zitten. Het zijn de liedjes die we luidkeels meezingen. Die we kiezen voor de Grote Momenten van het leven: een liefdesverklaring, een openingsdans, een geboorte, een afscheid…”

Curator Jan Delvaux

Research

Er werden kosten noch moeite gespaard om van deze expo een ‘once in a lifetime’-evenement  te maken. De onderzoekers en de ontwerpers van Tijdsbeeld & Pièce Montée en Historische Huizen Gent ontwikkelden samen met curator Jan Delvaux het tentoonstellingsconcept. In zijn typische stijl schreef Delvaux de teksten en de verhalen en bedacht de interactieve opstellingen. Zijn Belpop Bonanzacompaan Jimmy Dewit, (DJ Bobby Ewing) verzorgde en kleurde op zijn karakteristieke manier de audio-opstellingen.

Onder leiding van Winne Gobyn onderzochten vijf researchers gedurende meer dan een jaar de collecties van artiesten, musea en private verzamelaars. Op die manier slaagden ze erin om van hoofdrolspelers uit alle periodes en over alle muziekgenres heen tal van unieke stukken in bruikleen te krijgen. Maanden opzoekingswerk in het VRT-beeldarchief leverde sublieme montages met prachtige tijdsbeelden op.

“De voorbije maanden werd het VRT-archief doorploegd voor deze tentoonstelling. Tal van muziekpareltjes uit de Lage Landen werden teruggevonden. We zijn blij dat ze opnieuw hun weg zullen vinden naar tal van muziekliefhebbers. We zijn als VRT dan ook trots op het Vlaamse en Nederlandstalige repertoire dat de voorbije decennia is ontstaan. We willen met deze tentoonstelling al diegenen die bijdroegen aan deze muzikale rijkdom danken.”

Paul Lembrechts, CEO VRT

Niet alleen luisteren…

De populairste liedjesthema’s worden in ludieke decors uitgewerkt. Jong en oud genieten in deze speciale opstelling van hun favoriete liedjes over gelukkige en ongelukkige liefdes, rebellie en protest, humor en absurdisme, het levenslied, tieneridolen, liedjes voor kinderen en cultsongs,… Ook de interactieve Jan Delvaux ‘Jukeboxen’ die verspreid over het parcours staan opgesteld, zorgen voor fijne (herkennings)momenten: De Gezongen Landkaart, Cover of Origineel, 10 voor Taal, Stel Zelf je Hip Hop Nummer samen, Turarium, Elk zijn Dialect…

“Gent is een muziekstad, dus de perfecte plaats om deze tentoonstelling te organiseren. Van alle kunsten brengt muziek wellicht nog het meeste mensen samen en dichter bij elkaar. Er gaat geen gelegenheid voorbij of mensen luisteren naar muziek, op de achtergrond of heel prominent aanwezig op het podium. Muziek roept herinneringen op, aan goeie maar ook aan minder goeie momenten in het leven. Zeker is: zonder muziek zou het leven veel saaier zijn. Lang leve de muziek!

Annelies Storms, schepen van cultuur, toerisme en evenementen

Oud en jong

De muziek in de tentoonstelling verenigt meerdere generaties. Jong en oud ontdekken elkaars muziek en ondervinden aan de hand van de platen, verhalen, en niet in het minst de weetjes, dat hun favoriete artiesten soms meer met elkaar gemeen hebben dan verwacht. Fans van kleinkunst, schlagers, stevige rock of coole hip hop, allemaal komen ze aan hun trekken en kunnen ze het parcours vanuit hun eigen interesse en muzikale voorkeur beleven.

Muziekcafé

Bezoekers kunnen volop napraten in een speciaal voor de gelegenheid ontworpen Lang leve de muziek-café! met als decor tientallen gouden platen en andere bezienswaardigheden van muzikale grootheden uit de Lage Landen.

Evenementen

Op zondagen en tijdens de vakantieperiodes een hele reeks randevenementen en meet & greets georganiseerd.

Nog tot 9 juni 2019 in de Sint-Pietersabdij te Gent. Meer info vind je HIER.

Beeldmateriaal ter beschikking gesteld door “Lang Leve de Muziek”

 

 

Rockart

Museum Rockart uit de Hoek van Holland, de schat van de Nederlandse popmuziek verleent ook haar medewerking aan deze “Lang leve de Muziek” mede door een bijdrage van een kleine 40-items en natuurlijk een schaalmodel van het zendschip van Radio Veronica, de “Norderney”.