FAQ items aan het laden...

Home

Home
Home2020-03-30T15:52:53+01:00
2711, 2020

Mi Amigo retro Top 50 van 27 NOVEMBER 1976 met Ferry Eden

By |27th, november, 2020|

Deze Top 50 gemist? Geen probleem herbeluisteren kan je HIER. Downloaden nog tot eind deze week (0712).

 

Zoals wel vaker in de geschiedenis van Radio Mi Amigo schreven de kranten ook in de herfst van 1976 met regelmaat over deze enige overgebleven zeezender. Het schip was in september op een zandbank vastgelopen en weer losgetrokken, de staat van de Mi Amigo was niet best, er waren processen tegen medewerkers, en er was ruzie in de Playa-ploeg. Bart van Leeuwen was een van de medewerkers die bij verstek een deels voorwaardelijke veroordeling kreeg. Hij kon daarom niet terug naar het zendschip en was naar Playa d’ Aro uitgeweken waar hij van Mi Amigo-baas Sylvain Tack voortaan programma’s op band mocht maken. Daarvoor moest Michelle echter haar uren inleveren en die was daar niet blij mee. Echtgenoot Stan Haag en programmaleider Joop Verhoof waren solidair met ruzie tot gevolg waarop een ‘afkoelingsperiode’ werd overeengekomen. Michelle vertrok en nadien kregen ook Stan Haag en Joop Verhoof een maandje betaald verlof in Nederland. Peter van Dam had de programmaleiding van Joop Verhoof overgenomen en verzorgde samen met Bart van Leeuwen tot eind oktober 1976 in Playa d’Aro alle tapeprogramma’s. Toen keerde Joop Verhoof en Stan Haag terug in Playa d’Aro en waren daardoor vanaf half november weer te beluisteren via de 259 middengolf.

 

Half november 1976 was er een bevoorrading geweest en waren de nieuwe tapes met Peter, Bart en ook weer Joop en Stan inderdaad aan boord van het zendschip gekomen. Met die bevoorrading was Frank van der Mast afgelost door Marc Jacobs. Ten tijde van deze Top 50 van 27 november 1976 zat Marc aan boord met Jan van der Meer, die voor het laatst op het zendschip was omdat hij eerder dat najaar in het huwelijk was getreden en genoeg had van het avontuurlijke zeeleven. Bovendien liep er ook tegen hem een rechtszaak voor zijn Mi Amigo activiteiten, waarvoor hij in januari 1977 tot een deels voorwaardelijke geldboete veroordeeld werd. Half november was er een nieuwe stem op Mi Amigo, die van Lieven Colijn met eens per week een verzoekplatenprogramma op zondagochtend. Achter de presentator ging de organisator van de Mi Amigo Drive in show, Patrick Valain schuil. Hij was in het geheim ook de Belgische uitvoerende organisator van Mi Amigo en had – bijgestaan door o.a. zijn rechterhand Germain Boi – over het aantal reclames en de luisterdichtheid geen klagen. In het vakblad voor de reclamewereld “Ariadne” stond de peiling van een Amsterdams marketingbureau van het Nederlandse luistergedrag naar Mi Amigo. Daaruit bleek dat 300.000 mensen er dagelijks twee of meer uren naar het station luisterden. Naast een vrij vaste luisterschare waren er zo’n twee miljoen luisteraars die af en toe naar Mi Amigo luisterden.

 

Mi Amigo had natuurlijk vooral in België een enorme hoeveelheid luisteraars en er werd op redelijk grote schaal ook beluisterd in bijvoorbeeld Zuidoost-Engeland en Noord-Frankrijk. De mooie luistercijfers en het miljoenenpubliek gaf aanleiding om dit goede nieuws met de luisteraars te delen en dus werd er een pakkende uuropener gemaakt met toepassing van het nieuwste jinglepakket van Octopus. Lang werden deze 259 jingles niet gebruikt want al half december 1976 werd de 2-5-9 verruild voor de 192 meter middengolf waarbij Joop Verhoof het radiostation definitief verliet. Inmiddels was ook een echte Mi Amigo-tune geïntroduceerd, ‘The Bronx’ van Claude Vallois. Je hoort de tune ook in deze Top 50, met sowieso een opmerkelijke hoeveelheid instrumentaaltjes enook  platen waarin een fluit te horen is. Voor de achtste keer presenteerde Peter van Dam de Top 50 in vier uur in plaats van drie. Bovendien was de Top 50 vanwege de toenemende storingen op 2-5-9 (tegen het eind van de middag) een uur vervroegd en werd voor de vierde maal tussen 13 en 17 uitgezonden. De retro versie van deze Mi Amigo Top 50 met Ferry Eden duurt drie uur. Je kunt deze op zaterdag 28 november 2020 tussen 12 en 15 uur – inclusief de bekende jingles en reclames van toen – via www.foutemuziekradio.nl beluisteren.

 

Bron en info: Ferry Eden


 
3010, 2020

MA Top 50 (Belgische Nationale Hitparade) zaterdag 21 oktober 1978

By |30th, oktober, 2020|

Deze Top kan je nu herbeluisteren via deze DOWNLOADLINK geldig tot 081120

Even toch verwijzen naar de website van KL85 www.KL85.net waar voortaan ook daar media gerelateerde berichten zullen gepubliceerd worden.

We houden u op de hoogte. Nu hier toch nog even aandacht voor de Mi Amigo Top 50 van 21 oktober 1978.

De lijst rond het einde van Mi Amigo op het oude zendschip in de Theemsmonding

 

De oktobermaand van 1978 was aan boord van het zendschip Mi Amigo in de Thamesmonding buitengewoon bewogen. Omdat nog slechts één van de twee generatoren de zender van stroom kon voorzien, was de 24-uurs service op de 319 meter middengolf vervallen. Na een half uur Johan Maasbach was Mi Amigo van 8 tot 19 uur in de lucht en vervolgens Caroline tot 2 uur ’s nachts. De sfeer aan boord tussen de Britse en Nederlandse ploeg was wat onderkoeld maar niet slecht, het gevolg van de rare kwestie ‘Radio Hollandia’. Van Britse zijde was namelijk eerder die maand aangekondigd dat deze bandenservice van Willem van Kooten (Joost den Draaijer) ingaande 20 oktober de plek van Mi Amigo ging innemen. Maar bandjes kwamen niet aan boord en via de Belgische tender vertelde Patrick Vallain in zijn gesproken brief, dat het Hollandia-verhaal onzin was. Toch waren de deejays Marc Jacobs, Johan Visser en Ferry Eden er niet gerust op en op donderdag 19 oktober was er het bewustzijn, dat het de volgende dag maar zo afgelopen kon zijn met Mi Amigo.

 

De geschiedenis van die 20e oktober 1978 is bij zeezendersfans wel bekend. Met geen woord was er aan Engelse zijde meer over ‘Hollandia’ gesproken en Mi Amigo ging tot opluchting van de Nederlanders aan boord gewoon van start. Ton Schipper deed om 11 uur zijn allerlaatste ochtendprogramma, want hij verliet het radiostation vanwege zijn dienstplicht. Marc Jacobs was om even voor 12 uur nog druk met de voorbereiding van Baken 16 en Ferry Eden stond klaar om voordien het nieuws te lezen. Peter Chicago kwam op weg naar de zenderruimte langs de studio gerend en riep over zijn schouder dat we onmiddellijk uit de lucht moesten. Marc Jacobs kon nog net afscheid nemen met de tune en een 3-1-9-jingle en toen viel het stil. Ternauwernood was voorkomen dat de sterk vervuilde laatste generator ook in rook was opgegaan, maar op reguliere basis draaien kon deze niet meer. De ernst situatie was iedereen wel duidelijk, maar veel meer dan afwachten wat zou komen zat er – in die tijd van gebrekkige communicatie – aan boord niet in.

 

Die zaterdag de 21e oktober 1978 sliepen de Nederlandstalige medewerkers maar wat uit want van bijvoorbeeld een Top 50, die sinds oktober ‘Belgische Nationale Hitparade’ (BNH) heette, was geen sprake. Er kwam die zaterdag wel een Belgische tender langszij met verbijsterend weinig spullen en al helemaal geen materialen om de problemen bij benadering op te lossen. Dat er geen vervangende dj mee was gekomen en er wel afgelost werd gaf ook al een vreemd gevoel. Niet Marc Jacobs, die het langst aan boord zat, maar Johan Visser verliet op eigen verzoek het schip, omdat hij het niet erg veel langer meer trok. Marc Jacobs en Ferry Eden verlieten het zendschip op het laatst van oktober op een kleine zeilboot, waarmee Dick Verheul naar het schip gebracht was. Hij was de laatste Mi Amigo, die nog een kort poosje doelloos op het zwijgende zendschip verbleef. Het leek erop dat er van Mi Amigo zijde geen geld en materialen meer in het oude schip gestoken werd, maar waarom wist van de dj-ploeg toen niemand. Het werkelijke verhaal lees je anno 2020 in het boek ‘Mi Amigo, de Vlaamse Tack  van de zeezenders’, dat je via www.miamigoboek.eu kunt bestellen.

 

De Belgische Nationale Hitparade van 21 oktober 1978 wordt deze zaterdag dus voor het eerst ten gehore gebracht met de reclames en jingles die 42 jaar terug gedraaid zouden worden. Omdat deze nieuwe BNH drie weken eerder de Mi Amigo Top 50 had vervangen, was er dus een vreemde breuk in de continuïteit ontstaan. Sommige platen die in de Mi Amigo Top 50 al lang verdwenen waren, bleken nog gewoon in de BNH te staan en enkele platen uit de oude eigen lijst bleken geheel niet voor te komen in die nieuwe hitparade. Wel werd de uurplaat in oktober 1978 nog ‘Lieveling’ genoemd, maar onder de BNH in het blad Joepie stond dezelfde uurplaat vermeld als ‘Hitmaker’. Kortom, een wonderlijke situatie waarvan we aan boord niet echt iets begrepen, maar die in oktober 1978 het minst van onze problemen was. Deze BNH Top 50 is zaterdag 31 oktober 2020 tussen 12 en 15 uur via www.foutemuziekradio.nl te beluisteren in de presentatie van Ferry Eden.

The hitparade at the time of the end of Radio Mi Amigo on ‘The old Lady’ in the Thames Estuary

The October month of 1978 aboard the radioship Mi Amigo in the Thames Estuary was exceptionally stressful. Because only one of the two generators was left over to power the transmitter, the 24-hour service on the 319 meter medium wave was cancelled. After half an hour Johan Maasbach, Mi Amigo was on the air from 8 a.m. to 7 p.m. and then Caroline until 2 a.m.. The atmosphere on board between the British and Dutch team wasn’t bad but a bit tensed, due to the strange situation around ‘Radio Hollandia’. Earlier that month it was announced from the British side that this tape service of Willem van Kooten (Joost den Draaijer) was going to replace Radio Mi Amigo from October 20th onwards. But these tapes never arrived on board and with a message brought by the Belgian tender, Patrick Vallain told in his ‘spoken letter’ that the Hollandia story was nonsense. But on Thursday, October 19th, the deejays Marc Jacobs, Johan Visser and Ferry Eden were unpleasantly aware, that Radio Mi Amigo still could come to an end, the next day. 

 

The history of that 20th of October 1978 is well known to offshore radio fans. No one of the Caroline crew had mentioned ‘Hollandia’ anymore and to the relief of the Dutch on board, it was Mi Amigo as usual the next day. Ton Schipper did his very last morning show at 11 o’clock, for he left the radio station because of his military service. Just before noon Marc Jacobs was still busy preparing for ‘Baken 16’ and Ferry Eden was ready to read the 12 o’clock news. The next thing was that Peter Chicago came running past the studio on his way to the transmitter and shouted over his shoulder that he had to switch it off immediately. Marc Jacobs could just say goodbye with the tune and a 3-1-9 jingle and then the radiostation was silenced. The polluted last generator was saved, but couldn’t run on a regular basis anymore. Everyone on board the Mi Amigo was aware of the

serious situation, but – in those days of poor communication – just wait and see what would happen was the only possible thing left there. 

 

On Saturday the 21st of October 1978, the Dutch-crew had a long sleep for there were no programs and no Mi Amigo Top 50, that by the way was replaced by the ‘Belgian National Hit Parade’ (BNH) early October. On that Saturday, a Belgian tender did arrive with astonishingly few supplies and certainly no materials to solve the generator problems and get us back on air. The fact that they planned to take off a deejay without a replacement also gave a strange feeling. Not Marc Jacobs, who had been on board the longest, but Johan Visser left the ship at his own request, because he fed up with the strange situation. Marc Jacobs and Ferry Eden left the ship at the end of October on a small sailing boat, with which Dick Verheul had been brought to the ship. He was the last Mi Amigodeejay, who stayed on board the silenced radioship for a short while. It seemed that no more money and materials from Mi Amigo side were put in ‘The old Lady’, but at the time the reason why was unknown for the deejay’s. Now, in 2020, you can read the complete and real story in the book ‘Mi Amigo, de Vlaamse Tack van de zeezenders’, which you can order via www.miamigoboek.eu.

 

The Belgian National Hit Parade from the 21st of October 1978 will be performed this Saturday for the first time. In it, the commercials and jingles that would have been played 42 years ago. Because this new BNH had replaced the Mi Amigo Top 50 three weeks earlier, there was a strange break in continuity. Some records that had long since disappeared in the Mi Amigo Top 50, turned out to be back in the BNH and some records from the own former Top 50 had vanished in that new hitparade. In October 1978 the top of the hour record was still called ‘Lieveling’, but underneath the printed BNH in the magazine Joepie the same hour record was called ‘Hitmaker’. In short, a wonderous situation which we didn’t really understand at all, but that appeared to be the least of our problems in October 1978. This BNH Top 50 can be listened to on Saturday 31 October 2020 between 12 and 15 o’ clock via www.foutemuziekradio.nl presented to you by Ferry Eden.

Bron en info: Ferry Eden

 

2509, 2020

Radio Mi Amigo en de Top 50 van 1 oktober 1977 weer even terug

By |25th, september, 2020|

Deze Radio Mi Amigo Top 50 van 1 oktober kan je nog tem 3 oktober downloaden via deze LINK

Er zijn veel hitparades in Nederland er is er maar eentje waarmee ècht rekening gehouden wordt. Een slogan die je als zeezenderfreak niet onbekend is. Destijds waren er nog wat hitparades in de “Benelux”. Hier allemaal opnoemen gaan we niet. Maar elk station had zowat zijn eigen hitparade dat trok luisteraars een hitparade. In zoverre zelfs dat er op Hilversum 3, als we ons niet vergissen, 3 hitparades liepen. De zeezender Radio Mi Amigo zou destijds na het einde van de zeezender Radio Veronica ook 2 hitparades hebben uitgezonden met name de Nederlandse Top 40  en hun eigen hitparade de Mi Amigo Top 50. Tot zover deze hitparade inleiding nu verder het woord aan Ferry Eden.

Met de start van de herfst 1977 kwamen de Mi Amigo medewerkers op het zendschip, de bevoorraders en het radiostation in moeilijk ‘vaarwater’. Op 12 september had de Vlaamse scheepvaartpolitie de tender Z592 ‘Hosanna’ aangehouden. Frank van der Mast en Hugo Meulenhoff, daarmee op weg naar het zendschip, werden aangehouden. Na verhoor werden ze vrijgelaten en tien dagen later kon organisator Germain Boi hen via Engeland op het zendschip afleveren. Probleem was wel dat Marc Jacobs en Herman de Graaf niet met die Britse tender mee terug naar Engeland konden, waardoor opeens alle live deejays van het radiostation aan boord zaten. De toezegging was, dat gepoogd zou worden hen zo snel mogelijk vanuit België op te halen. Na de recente inbeslagname rond de Z592 zouden dan eindelijk ook de voorraden op het zendschip worden aangevuld.

 

Aanvankelijk was het wel gezellig, zo met het hele boordteam op het zendschip. Het was in zekere zin ook wel handig, want de Mi Amigo-zendtijd op de 212 meter middengolf (1412 kHz) was eind augustus uitgebreid met twee uur, tussen 7 en 9 ’s avonds. De organisatie hoopte die uren te kunnen   ‘verkopen’ aan instellingen van levensbeschouwelijke aard, maar dat lukte niet. De twee extra live uren betekenden in de nieuwe situatie even geen extra belasting voor het gebruikelijke tweetal aan boord, omdat ze toen met z’n vieren waren. Maar al snel werd het minder leuk, toen de tender uitbleef en de voorraden op het schip schaarser werden. Op het zendschip wist men natuurlijk niet dat de Vlaamse overheid met een ècht gerichte actie poogde om de bevoorrading van het zendschip lam te leggen en het radiostation ‘uit te drogen’ door de havens extra goed in de gaten te houden.

 

Met de start van oktober 1977 verliep de zaterdagmiddaggebeurtenis en de Mi Amigo Top 50 nog normaal, maar vanaf 2 oktober kwam er vijf dagen non stop muziek vanaf het zendschip. Meer dan duidelijk was toen dat situatie er slecht was en de boordmedewerkers er genoeg van hadden. Op 7 oktober arriveerde de lang verwachte tender zodat Marc Jacobs en Herman de Graaf eindelijk naar huis konden. Er waren ook weer programmatapes uit Playa d’Aro aan boord en Mi Amigo klonk weer als vanouds. Mede door de problemen had de organisatie bedacht dat er een extra deejay nodig was en had daartoe in september contact opgenomen met Ferry Eden in Utrecht. Late lente van 1977 was hij al door Sylvain Tack aangenomen, in afwachting van een vrijkomende plek. Voorlopig ging hij het avondprogramma met een easy listening karakter in eigen studio op tape zetten. Door alle tenderproblemen klonk het programma pas op 24 oktober voor het eerst vanaf de MV Mi Amigo.

 

De Top 50 van 1 oktober 1977 werd indertijd gepresenteerd door Frank van der Mast. Vanwege de recente boordproblemen was hij vastbesloten om ná deze boordperiode niet meer terug te keren naar het zendschip en ambieerde een baan als studiodeejay in Playa d’Aro. Zijn opvolger aan boord werd Ferry Eden en hij presenteert 43 jaar later de retroversie van deze Mi Amigo Top 50 aflevering 190. Die Top 50 was ook de eerste aflevering die weer als gedrukt exemplaar verscheen. Je kunt deze Top 50 op zaterdag 26 september tussen 12 en 15 uur via www.foutemuziekradio.nl beluisteren. Wil je alles over Radio Mi Amigo lezen, dan is het boek ‘Mi Amigo, de Vlaamse Tack van de zeezenders’ een aanrader, dat op www.miamigoboek.eu te bestellen is.

Radio Mi Amigo and the Top 50 of October 1, 1977 back again versus www.foutemuziekradio.nl.

With the start of autumn 1977, the Mi Amigo employees on the ship, the suppliers as well as the radio station came into ‘heavy weather’. On the 12th of September, the Flemish maritime police detained the tender Z592 ‘Hosanna’. Frank van der Mast and Hugo Meulenhoff, on their way to the ship, were arrested. After interrogation they were released and ten days later organizer Germain Boi was able to deliver them from an English port onto the ship. The problem was that Marc Jacobs and Herman de Graaf could not return to England with that tender, so suddenly all live deejays of the radio station were on board. An attempt would be made to pick them up with a ship from Belgium as soon as possible. After the recent seizure around the Z592, the stocks on the ship would finally be replenished.

 

At first it was very cheerful on board with the whole life team on the radioship. In a way, it was also convenient, because the Mi Amigo transmission time on the 212 meter medium wave (1412 kHz) had been extended by two hours at the end of August, between 7 and 9 in the evening. The organization hoped be able to ‘sell’ those hours to institutions of a philosophical nature, but that didn’t work out. In the new situation, the two extra live hours meant no extra burden for the usual two on board, because there were four of them at the time. But it soon became less comfortable when no tender arrived and the ship’s supplies became scarce. On the ship, of course, it was not known that the Flemish government was taking a really targeted action to paralyze the supply of the ship and to ‘dry out’ the radio station by keeping an extra close eye on the ports.

 

With the start of October 1977, the Saturday afternoon event and the Mi Amigo Top 50 still went normal, but from October 2nd, five days of non-stop music came from the MV Mi Amigo. It was more than clear that the situation was bad and the crew members were fed up with it. On October 7th, the long awaited tender arrived so that Marc Jacobs and Herman de Graaf could finally go home. New program tapes from Playa d’Aro came on board and again Mi Amigo sounded as normal. Partly because of the problems, the organization planned to have an extra deejay ready and had contacted Ferry Eden in Utrecht in September. Late spring 1977 he had already been hired by Sylvain Tack, waiting for a vacant spot. For the time being he was going to tape the evening program with an easy listening character in his own studio. Because of all the tender problems the program was broadcasted for the first time from the MV Mi Amigo on October 24th.

The Top 50 of October 1st, 1977 was then presented by Frank van der Mast. Because of the then recent onboard problems he was determined not to return to the radioship after this period and aspired to a job as studiodeejay in Playa d’Aro. His successor on board was Ferry Eden and 43 years later he presents the retro version of this Mi Amigo Top 50 episode 190. That Top 50 was also the first episode that appeared again as a printed copy. You can listen to this Top 50 on Saturday September 26th between noon and 3pm at www.foutemuziekradio.nl. If you want to read all about Radio Mi Amigo, then the book ‘Mi Amigo, the Flemish Tack of the sea stations’ is recommended, which can be ordered at www.miamigoboek.eu.

Bron en info: Ferry Eden

(Ferry Eden klaar voor een nieuwe Mi Amigo Top 50)

1909, 2020

Offshore Echos Magazine 201: Tribute to AJ

By |19th, september, 2020|

Wat bij Offshore Echos Magazine in juni met nummer 200 een jubileum feest zou moeten worden werd overschaduwd door het overlijden op 20 april van Ronan O’Rahilly, de stichter van Radio Caroline mocht je het nog niet weten. Nu maanden later september 2020 de nieuwe OEM in de brievenbus nummer 201 met opnieuw een terugblik, een tribute nu voor een groot radioman uit Vlaanderen met name AJ Beirens die op 26 juni laatstleden op 73 jarige leeftijd kwam te overlijden. Deze OEM 201 brengt hulde aan AJ. AJ was trouwens vorig jaar bij Mi Amigo 40 ook op de Castor aanwezig bij de uitzendingen daar van Mi Amigo 40 tijdens de Blankenbergse Havenfeesten.

Het Offshore Echos Magazine blijft vriend en vijand steeds weer verbazen  hoe Robert en François het steeds weer voor elkaar krijgen om telkens opnieuw de nodige invulling te vinden om van dit magazine een onmisbaar tijdschrift te blijven maken over die Offshore Radio. Dit terwijl, om even in te pikken op de Editorial 201, het alweer bijna 30 jaar geleden is dat er nog een Offshore Radio station heeft uitgezonden, en afgezien van enkele landpiraten is “Free Radio” geschiedenis geworden. Radio is terug onder de controle van de overheid.

OEM 201 overzicht:

A.J. BEIRENS 1947-2020

(AJ bij Mi Amigo 45 in 2019)©BdC

26 juni 2020 op 73 jarige leeftijd verloor de radiowereld een bijzondere persoon.

 

Begin jaren 70 maakte  AJ bij RNI bijzondere populaire programma’s voor de korte golf (Short Wave) onder de naam “Northsea goes DX”.

(AJ bij RNI op de Mebo II) ©Hans Knot

Dit gehele verhaal samen met herinneringen aan AJ en een terugblik met een interview uit 1994 maakt AJ Beirens terug on air. Het gehele artikel is terug te vinden in deze terug bijzondere OEM 201.

OEM MAIL: een overzicht van de talloze brieven die de OEM redactie de afgelopen maanden heeft mogen ontvangen naar aanleiding van hun nummer 200 met daarin integraal aandacht voor Ronan O’Rahilly. OEM Mailen of schrijven kan gerust naar PO BOX 1514 LONDON maar tegenwoordig is email best effectiever: oem@offshoreechoscom

Lady in distress: Het derde deel van een serie artikelen aan de hand van Tony Kirk over het leven aan boord van de Ross Revenge maar meer bepaald in die week die zou leiden tot de raid op 19 augustus door de overheid op de Ross Revenge. Het èchte verhaal van wat er zich afspeelde 30 jaar geleden. In deze OEM terug naar vrijdag 18 augustus 1989. 9 bladzijden van radio avontuur in dit nummer door Tony Kirk.

(Tony Kirk)

Radio Northsea_ The 1971 Return…: Van alle zeezenders heeft wellicht Radio Noordzee de meest bewogen start gekend. Maar meer nog na de bewogen start was de terugkeer van RNI in de ether het volgende jaar. In deze terugblik wordt er weergegeven hoe de pers toen deze terugkeer van RNI neerschreef in de diverse dagbladen. En er werd veel geschreven. In dit nummer een overzicht wat ruim 10 bladzijden omvat.

(1974 terugkeer van de dj’s van Radio Noordzee naar de haven van Scheveningen)©Hans Knot

The Radio Syd Story kent geen einde in deze OEM 201 reeds aflevering 14 over deze Zweedse zeezender. We schrijven januari 1966 door de gevaarlijke ijsvorming zat er niks anders op dan dat Radio Syd’s zendschip de Cheeta II de Öresund moest verlaten zonder zicht op een terugkeer en een herstart. Lees verder in OEM 201 pagina 24 tem 32

(A farewell to Cheeta II Britt Wadner) ©Hans Knot

The Name is Lion… een artikel door Hans Knot omtrent Lonnie David Kleerekoper. Wie was die Nederlandse zanger die buiten Nederland een groot succes bleek te zijn. Ooit nog bij Radio Veronica en bij Radio 227 programma’s te hebben verzorgd Maar het ganse artikel omtrent Lion kan je lezen van a-z bij OEM 201 een artikel van Hans Knot.

Remembering Ronan: Herineringen aan een man achter de organisatie Radio Caroline. Maar Ronan was meer dan Radio Caroline. Een terugblik en herinneringen door diverse artiesten en zangers die nauw met Ronan in contact stonden.

 

Many thanks to Robert and François for these new magazine OEM number 201.

For more information about OEM click on the sticker below.

 

 

1009, 2020

MUSEUM ROCKART NIET NAAR ALPHEN

By |10th, september, 2020|

Eerder deze week kwam het bericht binnen dat Rockart voorlopig in de Hoek van Holland zal blijven. Een vooropgestelde verhuis naar Alphen gaat nu toch niet door. Het is balen dat dit supermooie museum wat ècht een schatkist is van de Nederlandse Popmuziek zo wordt behandeld. Het is jammer en hierbij veel sterkte aan Jaap en Jacqueline en alle Rockart medewerkers om toch alle moed hebben om het verder te verwezenlijken want zoiets mag nooit of te nimmer verloren gaan. We krijgen hier zowaar zowat er een Veronica gevoel bij…afgewezen.

Maar je weet nooit eens komt de dag dat Rockart dat zal krijgen wat het ècht verdient een prima locatie voor deze Nederlandse schatkist van de popmuziek.

Bij deze het bericht wat ook op Mediapages.nl is te lezen omtrent het niet doorgaan naar Alphen.

‘Wij balen als een stekker, natuurlijk. Het is zó’n mooie locatie’, dat zegt directeur Jaap Schut tegen Studio Alphen over het nieuws dat Popmuseum RockArt definitief niet naar het voormalige raadhuis van Alphen aan den Rijn verhuist. Uit vrees voor verminderde bezoekersaantallen door de coronacrisis en vanwege te hoge kosten voor een benodigde verbouwing, heeft de gemeente Alphen het plan afgeschoten. Het zou jaarlijks een subsidie van enkele tonnen hebben gekost om RockArt naar Alphen te halen. Dat ziet het college van burgemeester en wethouders niet zitten.

Omdat naar verwachting het aantal bezoekers en de horeca-inkomsten aanzienlijk zullen afnemen zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, aldus het college van B&W. ‘We hebben een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Daaruit is gekomen dat er grote investeringen nodig zijn om het gebouw klaar te krijgen voor een popmuseum’, laat wethouder Erik van Zuylen (GroenLinks) weten. Praktisch gezien was het wel mogelijk geweest om RockArt onder te brengen in het oude raadhuis aan het Burgemeester Visserpark, stelt Schut. ‘Als het dan uiteindelijk niet lukt, ja… Er zit zoveel geld, tijd en energie in, van beide partijen. Dan denk ik: verdomme, wéér niet.’ Anderhalf jaar geleden is Den Haag ook al afgehaakt als potentiële standplaats voor het popmuseum. Nu zit RockArt nog steeds ‘weggestopt’ op een industrieterrein in Hoek van Holland.

Maar wat nou als het coronavirus niet was uitgebroken? Zou de voorgenomen verhuizing naar Alphen dan wel gewoon door zijn gegaan? ‘Dan hadden we natuurlijk een ander gesprek gehad’, erkent Van Zuylen. ‘Maar dan hadden we het er nog steeds met elkaar over moeten hebben. Binnen het college, maar ook met de gemeenteraad. Dus vandaar dat dat niet met zekerheid te zeggen is.’

De gemeente Alphen gaat nu onderzoeken welke invulling er kan worden gegeven aan het oude raadhuis. Op dit moment dient het gebouw onder meer als decor voor bruiloften en muzieklessen. Er komen hoe dan ook geen woningen in het monumentale pand, belooft de wethouder plechtig.

RockArt-directeur Schut zou maar wat graag zien dat zijn popmuseum op een betere plek terechtkomt. ‘We hebben een waanzinnige muziekcultuur, dat verdient een verschrikkelijk mooie locatie. Dit is niet van Jaap Schut, dit is van ons allemaal. Het is cultureel erfgoed, een geschiedenislijn vanaf de jaren vijftig tot heden. Kom op, dat hoort in een waanzinnig complex.’

Bron/tekst: Studio Alphen / MediaPages

 

 

509, 2020

Radio Mi Amigo: El somni de Sylvain Tack

By |5th, september, 2020|

Radio Mi Amigo, nooit gedacht op 1 januari 1974 dat dit Vlaamse radiostation gerund door wafelbakker, maar meer dan dat alleen, Sylvain Tack dat deze Mi Amigo zijn naam eer zou aan doen en in Spanje zou landen in september 1974 toen het in Nederland ook verboden was om nog verdere medewerking te verlenen aan zeezenders.

Mi Amigo verhuisde naar Playa de Aro, een badstadje dat toen nog volledig onbekend was bij het grote Spaanse toeristenpubliek. Maar daar zou snel verandering in komen. Dankzij Radio Mi Amigo kreeg Playa de Aro een boost aan toeristen die maar al te graag hun geliefde station en nog meer geliefde radiomakers kwamen bezoeken en een hard onder de riem steken. Playa de Aro werd opeens een “wereldberoemde” badplaats in Spanje.

Mede als dank en als eerbetoon aan Sylvain Tack is er in augustus een boek verschenen aan de hand van Joan Perich over Sylvain Tack en over zijn bijdrage door Radio Mi Amigo aan de bloei van Playa de Aro. Het boek van 240 pagina’s is in het Catalaans geschreven en bevat heel veel foto’s van Playa, de Mi Amigo periode en diverse personen.

Donderdagavond 20 augustus vond in de buitenlucht bij de bibliotheek van het Spaanse Playa de Aro de presentatie plaats van het boek “Radio Mi Amigo – De droom van Sylvain Tack”. Joan Perich is de schrijver van het boek en heeft er ruim 4 jaar aan gewerkt. Joan Perich was ook intensief betrokken bij de ‘reddingsoperatie’ van Radio Mi Amigo’s Playa studio’s door Douwe Dijkstra. En Douwe Dijkstra is weer direct betrokken geweest bij het Mi Amigo boek van Joan Perich.

Joan Perich boek over Radio Mi Amigo in Spanje is nu gepubliceerd. Het boek is nu te koopt voor €25 de prijs is inclusief boek, de afhandeling en verzending naar elke bestemming binnen Europa. U kan het boek bestellen via miamigo@rpa.cat

In het boek komt ook onze radioman Walter Galle aan het woord. Toen Walter hem enkele keren opzocht eerst in zijn vroegere Suzy wafel fabriek en later ook in Oudenburg.

Hier een fragment uit het boek weliswaar in het Nederlands vertaald over die ontmoetingen.

Al van in de wieg ben ik zeezender fan door éérst te luisteren in 1962 naar Radio Uilenspigel en later de Engelse Zeezenders.
In maart 1968 werden de Caroline schepen de haven van Amsterdam binnen gesleept en daar begon mijn avontuur.
Tijdens de zomer van 1975 was ik in Playa de Aro op de Masnou en maakte daar kennis met Sylvain Tack.
Sylvain was een veel besproken figuur in de Vlaamse muziek wereld nog voor Radio Mi-Amigo bestond.
In 1976 was ik de zondag middag te horen op Mi-Amigo via de 259 meter met een zeezender programma in opdracht van de Vereniging voor Vrije Radio tussen 16 en 17 h.
De zomers gingen voorbij en Sylvain belande in Haiti waar het totaal uit de hand liep,soms belde hij mij op een gat in de nacht niet beseffende het grote tijds verschil.
De afloop kennen we ,einde verhaal op de vlieghaven in Frankrijk.
Jaren bleef het stil rond Sylvain tot ik in de late namiddag op 10 nov 2009 hem aantrof wandelend tussen het puin van zijn dertig jaar oude afgebrande Suzy- Wafel fabriek in Buizingen.
Telkens als ik over Mi-Amigo begon sneed hij een ander onderwerp aan maar plots liet hij ontvallen:-Het is jammer dat velen mij vergeten zijn.-Sylvain was duidelijk verbitterd.
Toen ik hem voorstelde om eens een zeezenderdag in Amsterdam bij te wonen, liet hij mij verstaan dit niet meer te zien zitten. ‘Of misschien later eens.’ De laatste keer dat ik hem tegenkwam, was begin 2005 in Oudenburg. Toen ik toevallig op het stadhuis van Oudenburg aan het werk was, liet iemand in een gesprek vallen dat één van hun beroemdste burgers ‘piratenkoning’ Sylvain Tack was. Na wat heen en weer gepraat, kreeg ik zijn adres. Ik besloot een kijkje te gaan nemen. En ja hoor Sylvain Tack was er aan het wandelen. 
Alweer vroeg ik hem eens mee te gaan naar een zeezenderdag. Hij dacht diep na en zei dat oktober nog zo ver weg was. ‘Maar als het dit jaar niet lukt, dan zeker volgend jaar zal ik er zijn’, noteerde ik. Uiteindelijk stapte ik in mijn auto en wilde vertrekken. Vreemd genoeg riep hij me nog na : ‘Als je nog eens passeert, spring dan maar eens binnen’. Een paar maand later werd ik ziek, ik raakte niet meer in Oudenburg. Toen ik net op tijd hersteld was om naar de Nederlandse radiodag in Amsterdam te gaan, had ik Sylvain niet meer kunnen bezoeken. Al nam ik me voor om Sylvain er de volgende keer toe te dwingen om mee te gaan. Sylvain Tack op een radiodag, dat zou iedereen goed gedaan hebben. De man had nog recht op een gigantisch applaus. Helaas is Magere Hein mij en de radiofans te vlug af geweest. Toch ben ik blij dat ik nog geprobeerd heb om Sylvain nog eens ‘naar buiten te krijgen’. Ik ben er heel fier op dat ik hem heb gekend. Een groot mens waar veel huidige radiomakers hun carrière aan te danken hebben. o­nze piratenvader is dood. Verdomme!’
Tekst: Walter Galle
De persvoorstelling van het boek van Joan Perich kan u via deze link van Mediapages nalezen.
Met dank aan Walter Galle 
509, 2020

KL85 en Mi Amigo 40

By |5th, september, 2020|

Sedert 1 april is Mi Amigo 40 gestart met een eigen webradio-internetradio-station. Een station dat naast de normale programmering ook tenvolle de promotie zal verzorgen van alle Mi Amigo 40 evenementen.

Voor meer info omtrent KL85 en hoe je KL85 kan beluisteren kan je terecht op de website www.KL85.net en via https://www.facebook.com/KL85.net/posts/234103348022873

Je kan ons ook bereiken via info@KL85.net

 

2608, 2020

Zaterdag 29 augustus met de Joepie Top 50 terug in de tijd naar 1 september 1974

By |26th, augustus, 2020|

Terugluisteren naar deze Retro Joepie Top 50 van 1 september 1974 met Ferry Eden via deze link

 

Even terug wat nieuws hier op deze website van Mi Amigo 40. Onze excuses dat er hier voorlopig niet veel nieuws meer komt. Maar momenteel is het wat druk bij het Mi Amigo 40 project KL85. Van zodra de tijd daar weer is komt hier ook terug wat leven in de brouwerij. Je hoort er binnenkort wel meer over. Nog wat geduld. Maar eens per maand is er een Retro Mi Amigo Top 50 en de inhoud daarvan is telkens weer hier terug te vinden op deze Mi Amigo 40 website.

Zaterdag met de Joepie Top 50 terug in de tijd naar 1 september 1974

De datum 31 augustus 1974 hoeft bij de gemiddelde zestig plusser geen toelichting. De  volgende dag was het stil geworden voor de Scheveningse kust en de gewezen Veronica- en Noordzee-luisteraars treurde om het eind van hun zeezender. Ondertussen klonken via de 259 meter van de middengolf nog gewoon de radiostations Caroline en Mi Amigo vanaf het gelijknamige zendschip. Dat was inmiddels afgemeerd in de Theemsmonding voor de Britse kust. Peter van Dam presenteerde er die zondag zijn eerste Joepie Top 50, alsof er niks aan de hand was. Hij had de presentatie overgenomen van Ad Petersen, die voortaan als Ad Roland verder ging bij de TROS op Hilversum III. Deze aflevering 35 van de Joepie Top 50 werd nog voordat het illegaal zou worden in de Bredase Mi Amigo studio opgenomen

 

Die studio werd net voor het van kracht worden van de Nederlandse anti-zeezenderwet ontmanteld. Met ingang van 1 september moest Paul Severs zijn medewerking aan de populaire zender van zijn manager Sylvain Tack staken. De zanger-presentator was bang voor problemen met justitie en immers gemakkelijk traceerbaar voor de Vlaamse autoriteiten vanwege zijn vele optreden. De andere deejays doken onder en de Mi Amigo-programma’s werden de rest van 1974 op min of meer geheime plekken in België opgenomen. Het hele verhaal lees je in het boek ‘Mi Amigo, de Vlaamse Tack van de zeezenders’, dat via de website www.miamigoboek.eu te bestellen is. Je hoort er uiteraard ook over in de retro Joepie Top 50 van genoemde datum, gepresenteerd door Ferry Eden en tussen 12 en 3 via www.foutemuziekradio.nl te beluisteren is.

 

 

Saturday with the Joepie Top 50 and www.foutemuziekradio.nl back in time to September 1, 1974

The date 31 August 1974 does not need any explanation for the average person over 60. The next day the music had died off the Scheveningen coast. The former Veronica and North Sea listeners mourned the end of their offshore radio station. Meanwhile, Radio Caroline and Radio Mi Amigo were still broadcasting via the 259 meters on the medium wave. The radio ship MV Mi Amigo had been moored in the Thames Estuary off the British coast. Peter van Dam presented his first Joepie Top 50 that Sunday, as if nothing had happened. He had taken over the Top 50 presentation from Ad Petersen, who from now on continued as Ad Roland at the TROS at Hilversum III. This episode 35 of the Joepie Top 50 was recorded in the Breda Mi Amigo studio even before it would become illegal

 

That studio was dismantled just before the Dutch anti offshore radio law came into effect. As a result Paul Severs had to stop working on the popular radio station from his manager Sylvain Tack. The singer-presenter was afraid of problems and after all easily traceable for the Flemish authorities because of his many performances. The other deejays went into hiding and the Mi Amigo programs were recorded in more or less secret places in Belgium for the rest of 1974. You can read the whole story in the book “Mi Amigo, de Vlaamse Tack van de zeezenders”, which can be ordered via the website www.miamigoboek.eu. You will of course also hear about it in this retro episode 35 of the Joepie Top 50. It is presented by Ferry Eden and can be heard between 12 and 3 via www.foutemmuziekradio.nl.

Bron en info: Ferry Eden

2207, 2020

Retro Mi Amigo Top 50 van 8 juli 1978 met Ferry Eden

By |22nd, juli, 2020|

De zomer van 1978 downloaden kan niet maar wel de Top 50 van 8 juli 1978 in retroversie met Ferry Eden. Download link Top 50

 

(zomer 1978 op de mv Mi Amigo met om vlnr Ferry Eden en rechts Mike Stevens met erachter Marc Jacobs)

Zoals meestal was ook in 1978 de zomerperiode de meest gunste tijd voor een zeezender. Heftige stormen waren er dan meestal niet en vanwege vakantie en strandleven waren er veel luisteraars en adverteerders. Radio Mi Amigo zond op 319 meter middengolf, 962 kHz uit van 6 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds waarna Radio Caroline de uitzendingen overnam met LP-muziek gedurende de avond en nacht. Het Mi Amigo-team bestond uit Ton Schipper, Haike Debois en Maurice Bokkebroek in Playa d’Aro en de live-deejays Herman de Graaf, Ferry Eden, Rob Hudson, Dick Verheul, Johan Visser en de boordmedewerkers Otto, Luc Watermans en kok Kees Borrell.

 

Het was net veertien dagen zomer, toen de Mi Amigo-luisteraars een verrassing wachtte. Op 3 juli 1978 namelijk, arriveerde Marc Jacobs na negen maanden afwezigheid weer op het radiozendschip. De slechte situatie aan boord, najaar 1977 en het vertrek van diverse Spaanse- en boordcollega’s waren aanleiding geweest voor zijn lange afwezigheid. Nu was hij terug en zat de eerste weken aan boord met Rob Hudson en Herman de Graaf, die aan hem Baken 16 afstond en weer Ook Goeiemorgen ging doen. Rob Hudson presenteerde het middagprogramma Stuurboord en op 8 juli 1978 tussen 11 en 2 uur ook aflevering 230 van de Mi Amigo Top 50.

 

De staat van het schip, dat al sinds 1961 uitzond en zomer 1972 voor het laatst onderhoud in een haven had gehad, was niet best. Daarom werd in alle stilte gewerkt aan een nieuw zendschip. Het project Magdalena in Piraeus zou door allerlei tegenslagen enorme vertraging oplopen en pas een zomer later gereed zijn. Niemand van de medewerkers wist er van en aan boord van het oude zendschip liep dankzij de zomer alles op rolletjes en werd er regelmatig bevoorraad. Rob Hudson werd in juli afgelost door Dick Verheul, Herman de Graaf door Johan Visser en Dick Verheul vervolgens weer door Ferry Eden. De retroversie van de Top 50 van 8 juli 1978 is in zijn presentatie op zaterdag 25 juli 2020 tussen 12 en 15 uur via www.foutemuziekradio.nl te beluisteren.

Retro Mi Amigo Top 50 of 8 July 1978 via www.foutemuziekradio.nl with Ferry Eden

Summertime, as usual, was the most favorable time for an offshore radiostation. Then there were hardly violent storms and because of holidays and beach life there were many listeners and advertisers. Radio Mi Amigo broadcasted at 319 meters medium wave, 962 kHz from 6 a.m. to 7 p.m. after which Radio Caroline took over the broadcasts with Album music during the evening and night. The Mi Amigo team consisted of Ton Schipper, Haike Debois and Maurice Bokkebroek in Playa d’Aro and the live-deejays Herman de Graaf, Ferry Eden, Rob Hudson, Dick Verheul, Johan Visser and the crewmembers Otto, Luc Watermans and cook Kees Borrell.

 

It had just been summertime for a fortnight, when the Mi Amigo listeners were waiting for a surprise. On July 3rd, 1978, Marc Jacobs arrived back on the radioship after 9 months of absence. The bad situation on board, autumn 1977 and the departure of several Spanish and live-colleagues had been reason for his long absence. Now he was back and shared the first weeks on board with Rob Hudson and Herman de Graaf, who returned the program ‘Baken 16’ to him and did ‘Ook Goeiemorgen’ again. Rob Hudson presented the afternoon programme ‘Stuurboord’ and on 8 July 1978 between 11 and 2 o’clock also episode 230 of the Mi Amigo Top 50.

 

The condition of the ship, which had been broadcasting since 1961 and had had its last harbour maintenance in the summer of 1972, was not good. That is why the Mi Amigo organisation in complete secrecy was prepairing a new radioship. The Magdalena project in Piraeus, however,  was heavily delayed due to all kinds of setbacks and would only be ready one summer later. None of the employees knew about it and thanks to the summer, everything ran smoothly on board the old ship and supplying the ship was on a regular base. Rob Hudson was replaced in July by Dick Verheul, Herman de Graaf by Johan Visser and Dick Verheul by Ferry Eden. The retro version of the Top 50 of July 8th, 1978 in his presentation can be listened to on Saturday 25 July 2020 between 12 and 15 hours via www.foutemuziekradio.nl.

 

 

Bron en info:

Ferry Eden

2306, 2020

1 juli 1979: Radio Mi Amigo, de mv Magdalena en de Mi Amigo Top 50

By |23rd, juni, 2020|

De Retro Mi Amigo Top 50 van 1 juli 1979 met Ferry Eden alsnog gemist? HIER downloaden en je kan deze terug beluisteren!

Mi Amigo vanaf de Magdalena met vlnr Jerry Hoogland, matroos John en Ferry Eden

Even terug naar toen, de start van ‘Magdalena’ Radio Mi Amigo en de Top 50 van  1 juli 1979

Bijna onverwacht verscheen op 24 juni 1979 het nieuwe zendschip Magdalena van Radio Mi Amigo  voor de Belgische kust. Daaraan was in Griekenland gedurende 15 maanden een kostbare en lange voorbereiding vol tegenslagen voorafgegaan. Het radiostation zèlf had nog tot en met 20 oktober 1978 uitgezonden van het oude zendschip Mi Amigo, dat het in de Theemsmonding deelde met Radio Caroline. Dat station wist vanaf april 1979 weer geluid uit het vervallen schip te krijgen en inmiddels was ook Radio Delmare weer van de partij vanaf hun schuit ‘Martina’ oftewel Aegir II. 

De initiatiefnemers van het Magdalena-project, Patrick Valain en Germain Boi, hadden vier sponsors waarvan Sylvain Tack er één was. Hij had voorjaar 1978 de zender gekocht die via HAM in Gent (de reclame ‘Wat is citizenband of 27 MC…’) in de VS was besteld en in Piraeus was afgeleverd. Maar de Spaanse overheid had Tack eind 1978 gesommeerd te stoppen met Mi Amigo óf het land te  verlaten. 

De terugkeer van de naam Mi Amigo vanaf zee kwam Sylvain Tack juni 1979 dus zeer ongelegen. Hij moest zich in Spanje in allerlei bochten wringen om zich te verantwoorden en zijn betrokkenheid te ontkennen. Het zou tot veel gedoe leiden en zelfs tot een aangifte van zijn advocaat bij de Belgische justitie tegen het gebruik van de naam Mi Amigo. Je leest er alles over in het boek ‘Mi Amigo, de Vlaamse Tack van de zeezenders’, dat te bestellen is via de website www.miamigoboek.eu  

Bij vertrek uit Griekenland was het zendschip niet klaar en de officiële start van Mi Amigo op 1 juli 1979 was niet gepland. De organisatoren hadden beslist dat het zo wel genoeg gekost had. Door ‘de bodemloze put’ was het geld ver op! Bovendien was het volop zomer en vakantie, zon en strand was dus een gunstige tijd voor het muzikale geluid vanaf zee. De andere investeerders waren er blij mee. 

Tijdens de testuitzendingen van Radio Mi Amigo op de 272 meter middengolf, 1100 kHz (de eerdere golflengte 319 meter was in gebruik bij Caroline!) werd opmerkelijk vaak ‘Guitar Holiday’ van Oasis gedraaid wat de nieuwe herkenningsmelodie bleek te zijn. De plaat was een productie van Mouse Music van Adriaan van Landschoot. Samen met andere platen uit zijn bedrijf (zoals Bertice Reading – Diamonds are a girls best friend) was zijn betrokkenheid bij het project meer dan speculatief. 

De personele bezetting aan boord van de Magdalena was bedenkelijk. Mechanicien Hannah was bevorderd tot kapitein van het zendschip en er waren drie Ghanese matrozen. Kees Borrell, die als toezichthouder en manus van alles tijdens de verbouwing tot zendschip daar maanden verbleef, maakte inmiddels non stop muzikale overuren in de studio. Na de fantastische start met Ton Schipper om twaalf uur op 1 juli 1979, bleek er echter slechts één deejay aan boord te zijn: Wim de Groot. Samen met ‘non stop’ Kees Borrell stond hij voor de hele rest van de live-programmering! 

Ferry Eden: “Ik heb het met verbijstering aangehoord! Ik was verbaasd dat Germain Boi, die me eerder in 1979 adviseerde standby te blijven, me niet belde nu Mi Amigo terug was. Dat gebeurde pas in de derde week, waarna ik de hele rest van de zomer op het zendschip was. Veertig jaar later, tijdens het schrijven van m’n Mi Amigo boek, werd me duidelijk dat men uit besparing bij voorkeur jongens die net van school kwamen en nog geen hoge financiële eisen stelden zocht. Spoedig was de onwenselijkheid daarvan duidelijk, maar het bleef kwakkelen met Mi Amigo en de Magdalena.”    

Op zaterdag 27 juni 2020 tussen 12 en 15 uur presenteert Ferry Eden de Belgische Nationale Hitparade van het weekend 1 juli 1979. Vanwege de officiële start van Mi Amigo op die datum en de beperkte middelen aan boord werd die indertijd niet uitgezonden. In de sfeer van toen kun je de 50 populaire platen van toen 41 jaar later alsnog beluisteren via www.foutemuziekradio.nl

 

Back to then, the start of ‘Magdalena’ Radio Mi Amigo and the Top 50 of July 1st, 1979.

Almost unexpectedly, Radio Mi Amigo’s new radioship Magdalena appeared in international waters off the Belgian coast on June 24th, 1979. It had spent 15 months preparing in Greece, which was a long and costly operation with many setbacks. The radio station itself broadcasted from the radio ship Mi Amigo in the Thames Estuary until October 20th, 1978. Until than the old radio ship was shared with the Caroline organization, with technicians who managed to get sound out of it again. This happened with Eastern April 1979 and soon Radio Delmare returned too.

 

The initiators of the Magdalena project, Patrick Valain and Germain Boi, had four financial backers, one of which was Sylvain Tack. In Spring 1978, he had bought the transmitter via HAM in Gent (remember the 1978 advertisement ‘Wat is citizenband of 27 MC…’). From the factory in the US it was delivered to the new radio ship Magdalena in Piraeus. However at the end of 1978, the Spanish government ordered Tack either to stop with Mi Amigo or consequently leave the country.

 

The return of the name Mi Amigo from the new radio ship in June 1979 was rather inconvenient for Sylvain Tack, because he had to prove to the Spanish authorities that he was not involved. It would result in a lot of difficulties and even an official complaint from his lawyer in Belgian against the use of the name Mi Amigo. You can read all about it in the book ‘Mi Amigo, de Vlaamse Tack van de zeezenders’, which can be ordered via the website www.miamigoboek.eu.

 

On leaving Greece, the radio ship was not yet ready and the official launch of Mi Amigo on the 1 July 1979 was not planned. The organizers had decided that the project in Greece had cost enough money and it was time to earn! Summertime, with holidays, sun and beach, was the right time to resume musical sounds from the sea and getting on air would satisfy the other investors too.

 

During the test broadcasts of Radio Mi Amigo on the 272 meters medium wave, 1100 kHz (319 meter was used by Caroline!) Oasis’s ‘Guitar Holiday’ was played remarkably often. It turned out to be the new station tune and the record was a production of Mouse Music, one of the companies of Adriaan van Landschoot. Together with other records from his company (like Bertice Reading – Diamonds are a girl’s best friend) his involvement in the project almost became obvious.

 

There was only a few staff aboard the Magdalena. The Mechanic Hannah had been promoted to captain of the radio ship and there were three Ghanaian sailors. Kees Borrell, on board for many months as supervisor and handyman during the conversion into the radio ship, worked non-stop musical overtime in the studio. After the fantastic start with Ton Schipper at twelve o’clock on July 1st, 1979, it turned out that there was only one deejay on board: Wim de Groot. Together with ‘nonstop’ Kees Borrell he had to take care of all the the Mi Amigo live-programming!

 

Ferry Eden: “I listened to it with amazement! I was surprised that Germain Boi, who advised me to stay on standby earlier in 1979, didn’t call me now that Radio Mi Amigo was back. That didn’t happen until the third week, after which I spent the rest of the summer on the ship. Forty years later, while writing my Mi Amigo book, it became clear to me that to save money, the organization eventually  looked for boys who had just left school and were not yet making high financial demands. Soon this bad strategy was abandonned, but other problems occurred for the Magdalena and Mi Amigo 272.”  

 

On Saturday June 27th 2020 between noon and 3 pm Ferry Eden will present the Belgian National Hit Parade of the weekend July 1st 1979. Due to the official re-start of Radio Mi Amigo on that date and the limited resources on board, it was not broadcast at that time. In the atmosphere of that time, you can 41 years later listen to the 50 most popular records via www.foutemuziekradio.nl

 

Bron en info:

Ferry Eden