Loading...

Home

/Home/
20 02, 2018

De retro RADIO MI AMIGO TOP 50 van 23 FEBRUARI 1975 met FERRY EDEN

2018-02-20T18:06:21+00:00 20th, februari, 2018|

(Ferry Eden klaar voor een nieuwe Mi Amigo Top 50)

Anders dan het jaar 1974, verliepen met name de eerste vier maanden van 1975 voor radio Mi Amigo zeer woelig. Het was begin dat jaar al duidelijk, dat acties tegen Mi Amigo en Caroline niet zouden uitblijven, nu ook in Nederland het internationale anti zeezenderverdrag per 1 september 1974 van kracht was geworden. Tegen het schip op de vrije Noordzee, twaalf mijl voor de Britse kust in de Theemsmonding, viel niets te ondernemen, maar wel tegen de medewerking daaraan. Medewerkers, bevoorraders, deejays en adverteerders konden door justitie worden vervolgd.

Deejay Frans van der Drift haakte in verband met de risico’s op 18 januari 1975 af, Mike Moorkens en Norbert drie weken later. Gelukkig voor het station trad Veronica-corifé Stan Haag vanaf 10 februari aan als nieuwe Mi Amigo presentator. Gunstig gezinde officials hadden aangegeven, dat acties tegen Mi Amigo-medewerkers op handen waren. Het was eigenaar Sylvain Tack duidelijk dat er op enig moment uitgeweken moest worden naar Playa d’Aro in Spanje, waar hij sinds 1972 een zelf ontwikkeld buitenverblijf had. Zijn eigendommen in België, zoals de wafelbakkerij Suzy, het tienerblad Joepie en zijn muziekuitgeverijen had hij al verkocht.

Op 17 februari 1975 kwam de gevreesde inval in de geheime studio in Opbrakel, waar Peter van Dam juist opnam. Met enkele anderen werd hij gearresteerd, ruim den dag vastgehouden en verhoord op een Brussels politiebureau. De aanwezige apparatuur werd in beslag genomen. Sylvain Tack, Bert Bennet, Joop Verhoof, Stan en Michelle Haag, Maurice Bokkebroek en Haike Debois weken uit naar Playa d’Aro. Toen Peter van Dam op 18 februari werd vrijgelaten, lag het voor de hand dat hij ook naar Playa zou gaan, maar hij kreeg het verzoek om naar het zendschip M.V. Mi Amigo te gaan om de zaak daar draaiend te houden. Hij arriveerde daar op 27 februari en verbleef er zowat een maand.

De Top 50 had de eerste maanden van 1975 elke maand een ander gezicht. Vanaf het begin tot en met 19 januari 1975 was het de Joepie Top 50. Vanaf 26 januari verzorgde Peter van Dam vijf aflevering ‘Vliegende 50’ op tape, opgenomen in Opbrakel met als laatste de lijst van 23 februari 1975, die vandaag in retro sfeer gedraaid wordt. Vanaf 2 maart presenteerde Peter van Dam live vanaf het schip vier afleveringen van ‘de Vliegende 50’ en vanaf 30 maart was het viermaal de beurt aan Rob Ronder. Peter van Dam was in maart naar Playa d’Aro uitgeweken en nam daar de vernieuwde versie van ‘de Vliegende 50’ op, die voor het eerst werd uitgezonden op 27 april 1975.

In vijf maanden tijd veranderde de eigen Top 50 dus vijfmaal van opzet en stijl. Zowel de jingles en met name de tunes wisselden bij elke nieuwe situatie. De reden is simpel, na het afscheid van de Joepie Top 50 werd in de studio in Opbrakel een nieuwe Top 50 tune gezocht. Maar die werd op 17 februari in beslag genomen. Op het zendschip, waar Peter vervolgens de Top 50 deed, werd dus een andere beschikbare tune gekozen. Rob Ronder had in april ook zijn eigen Top 50 tune en toen Peter het vanuit Playa overnam was er alweer een andere tune. In de retroversie gebruikt Ferry Eden die verschillende tunes voor het resumé; als tune voor de Top 50 zelf wordt de meest bekende Top 50 tune aangehouden, ‘Carmen’ van Herp Alpert.

Omdat er uit die woelige periode begin 1975 vrijwel geen studiomateriaal bewaard is gebleven, was de productie van deze Top 50 een hele toer. Vooral dankzij de inzet van Hans Knot, Martien Engel, Raymond Heppenhuis (van piratensingels.nl), Theo van Halsema, Henk Verhaag, Walter Galle, Michel Dauwe en Geert van Dijk kon deze Top 50 worden gerealiseerd. Anders dan indertijd word de Top 50 niet op zondag tussen 12 en 15 uur gedraaid, maar op zaterdag. Welkom dus op zaterdag 24 februari 2018 bij foutemuziekradio.nl voor de Mi Amigo Top 50, met Ferry Eden.

DE RADIO MI AMIGO TOP 50 van 23 FEBRUARI 1975
Nr. Artiest Titel
01 Elvis Presley My Boy
02 Hot Chocolate Cheri Babe
03 Gloria Gaynor Never Can Say Goodbye
04 Labelle Voulez-vous coucher avec moi ce soir? (Lady Marmalade)
05 Joey Dyser 100 Years
06 Andy Kim Fire Baby I’m on Fire
07 Julio Iglesias Manuela
08 Pierre Groscolas Elise
09 Barry White You’re the First, the Last, My Everything
10 Ria Valk De liefde van de man gaat door de maag
11 Pilot Magic
12 Queen Killer Queen
13 Tony Sherman I Wrote You a Letter
14 Disco Tex & The Sex-O-Lettes Get Dancin’
15 Dizzy Man’s Band Dizzy on the Rocks
16 Charles Aznavour The I Love You Song
17 Paul Anka & Odia Coates One Man Woman (One Woman Man)
18 Livin’ Blues Boogie Woogie Woman
19 The Guess Who Dancin’ Fool
20 Mud The Secrets That You Keep
21 Cindy De volgende dans
22 Mac & Katie Kissoon Sugar Candy Kisses
23 Carpenters Please Mr. Postman
24 Classics Papa Peppone
25 The Hollies I’m Down
26 The Rolling Stones Ain’t Too Proud to Beg
27 Albert Hammond New York City Here I Come
28 Wizzard Are You Ready To Rock
29 Bachman-Turner Overdrive Roll on Down the Highway
30 Sweet Sensation Purely by Coincidence
31 Hello Tell Him
32 Carol Douglas Doctor’s Orders
33 Rob de Nijs Malle Babbe
34 Percy Sledge My Special Prayer
35 George Harrison Ding Dong
36 Billy Swan I Can Help
37 David Essex Gonna Make You a Star
38 Ricky Gordon Get Around
39 Status Quo Down Down
40 The Trammps Trusting Heart
41 Truus Eenzaam
42 Bachman-Turner Overdrive You Ain’t Seen Nothing Yet
43 Donny & Marie Osmond Morning Side of the Mountain
44 Donna Summer Lady of the Night
45 Dave Edmunds Need a Shot of Rhythm & Blues
46 Leo Sayer Long Tall Glasses
47 Elton John Lucy in the Sky With Diamond
48 Jack Jersey & The Jordanaires I wonder
49 Peter Noone Meet Me in the Corner Down at Joe’s Cafe
50 Bertice Reading Sunday Morning

Retro Mi Amigo Top 50 of 23 February 1975 at foutemuziekradio.nl with Ferry Eden

Unlike the year 1974, the first four months of 1975 were very turbulent for radio Mi Amigo. It had become claer, early that year, that Mi Amigo and Caroline were facing actions from the authorities. The Netherlands had implemented the international anti offshore radio treaty four months earlier. The radioship in the free North Sea, twelve miles off the British coast in the Thames Estuary, couldn’t be fought against but employees, suppliers, deejays , advertisers could judiciary be prosecuted..

Due to the risks, DJ Frans van der Drift left the station on 18 January 1975, Mike Moorkens and Norbert three weeks later. Fortunately former Veronica-deejay Stan Haag joined the station from February 10 onwards. Favourable officials had indicated, that actions against Mi Amigo-employees were iminent. It was clear to Mi Amigo boss Sylvain Tack that he had to leave for Playa d’Aro in Spain, where he had a self developed residence since 1972. He had already sold his properties in Belgium, such as the waffle bakery Suzy, the teenage magazine Joepie and his music business.

On February 17th, 1975 the dreaded raid in the Opbrakel studio was a fact. Just recording a program, Peter van Dam and others were arrested, detained and interrogated at a Brussels police station for more than a day. The studio equipment was seized. Sylvain Tack, Bert Bennet, Joop Verhoof, Stan and Michelle Haag, Maurice Bokkebroek and Haike Debois went to Playa d’Aro. When Peter van Dam was released on 18 February, it was obvious that he would also go to Playa, but he was asked to go out to the M.V. Mi Amigo to keep things going there. He arrived there on 27 February and stayed there for about a month.

The early months of 1975, the Top 50 changed about every month. From the beginning until 19 January 1975 it was the Joepie Top 50. From 26 January Peter van Dam recorded in Opbrakel five episodes of ‘the Flying 50 ‘, including todays Top 50 of 23 February. From the 2nd of March 2nd, Peter van Dam presented four episodes of ‘ the Flying 50 ‘ live from the radioship and from March 30th it was four times Rob Ronder. Peter van Dam had moved to Playa d’Aro and recorded the renewed version of ‘ the Flying 50 ‘, which was first broadcast on april 27, 1975.

In five months time the Top 50 changed five times of content, ‘design’ and style. Both jingles and tunes changed with each new situation. The reason is simple: after the chancing the Joepie Top 50, a new Top 50 was found in the studio in Opbrakel. But it was confiscated on 17 February. In March on the radioship, where Peter then did the Top 50, another tune had to be chosen. In April Rob Ronder also had his own Top 50 tune and when Peter took over from Playa, again there was another tune. In the retro version, Ferry Eden uses these different tunes for the summary. As main theme for the Top 50 itself, the most famous Top 50 tune ‘Carmen’ by Herp Alpert is appropariate.

Because virtually no studio material waspreserved from the turbulent period at the beginning of 1975, the production of this Top 50 was quite a tour. Mainly thanks to the efforts of Hans Knot, Martien Engel, Raymond Heppenhuis (from piratensingels.nl), Theo van Halsema, Henk Verhaag, Walter Galle, Michel Dauwe and Geert van Dijk, this Top 50 could be realized. Unlike at the time, this summit Top 50 is not held on Sunday between 12 and 15, but on Saturday. So welcome this Saturday, February 24, 2018 between 12 and 3 (CET) at foutemuziekradio.nl for the Mi Amigo Top 50, with Ferry Eden

Bron en info: Ferry Eden

Persartikels met dank aan Norbert Radio Mi Amigo verhalen

9 02, 2018

Radio….namen om nooit te vergeten.

2018-02-11T11:18:30+00:00 9th, februari, 2018|

Deze week was het zowat de week van de man achter Radio Mi Amigo met name Sylvain Tack die op 6 februari 2006 overleed in Oudenburg. Een site zoals deze van “Mi Amigo 40” mag dan ook niet nalaten om zoiets te vermelden. Maar een idee kwam hier bij de redactie op om eens na te kijken welke radiomensen uit de zeezenderwereld nu al zijn overleden? We hebben een lijstje opgemaakt, het is een lange lijst aan het worden, helaas zeg maar het groeit alsmaar aan. De laatste die we er helaas aan hebben toegevoegd is Peter van Dam.
Het lijstje vermeld enkel de naam met eventueel zijn of haar belang bij het radiostation. Geen foto, de naam alleen al moet voldoende zijn om te weten wie het was. Voor meer informatie kan je natuurlijk terecht bij Radiopedia.

Natuurlijk is het lijstje helemaal niet compleet, excuses voor de mensen die hier niet zijn vermeld maar wel al zijn overleden en die ook belangrijk geweest zijn in deze beruchte radiowereld.

Met de namen te lezen komen de herinneringen zo weer boven water.

HERINNERT U ZICH DEZE NOG?

Josè van Groningen: zendtechnieker bij Radio Veronica
Sonja van Proosdij: eerste presentatrice bij TV-Noordzee
Rob Out: programmadirecteur en meer bij Radio Veronica
Stan Haag: De JukeBox was zijn leven bij Radio Veronica later Radio Mi Amigo
Joop Verhoof: programmadirecteur bij Radio Mi Amigo
Blake Williams: technieker bij Radio Caroline
Tony Allan: radiodj bij Radio Caroline en RNI
Luc de Groot: pionier van de Vlaamse vrije radio en bekend uit de zeezenderwereld.
John Peel: èèn van de invloedrijkste Engelse radio dj’s begon bij Radio London zijn radiocarrière.
Bull Verwey: directeur Radio Veronica
Danny Vuylsteke: èèn van de merkwaardigste radio personen uit Vlaanderen
Arend Langenberg: nieuwslezer bij Radio Veronica
Sylvain Tack: directeur Radio Mi Amigo
Gerard de Vries: dj bij Radio Veronica
Dick Verheul: dj bij Radio Mi Amigo
Gerard van Dam: betrokken bij de zeezender Radio Caroline en kocht ooit de mv Mi Amigo
Krijn Torringa: in de jaren 60 dj bij Radio Veronica
Gaston Huismans: de stem bij zovele spelprogramma’s maar was ook presentator bij Radio Veronica
Frans Nienhuis: Men Vraagt en Wij Draaien presentator Radio Veronica
Hans Mondt: Muziek terwijl U werkt Radio Veronica
Freek Simon: nieuwslezer Radio Veronica
Barend Blankenstein: technieker Radio Veronica
Wolfman Jack: de bekendste Amerikaanse rock & roll dj uit de jaren ’70 was ook te beluisteren op AFN.
Haike Debois: presenteerde programma’s bij Radio Mi Amigo
Mike Moorkens: radio dj Radio Atlantis
Herman de Graaff: dj bij Radio Mi Amigo
Alfred Lagarde: Big Bad Al presenteerde eerst bij Radio Noordzee Internationaal later Countdown Cafè bij Veronica
Andy Anderson: technieker en dj bij Radio Atlantis
Noël Dhont: zendinstallateur lokale radio Vlaanderen
Jan Harteveld: kapitein van de Mebo II
Dave Cash: radio dj bij Radio London
Tommy Vance: radiodj bij zowel Radio Caroline South als bij Radio London
Samantha Dubois: radiodj bij Radio Caroline
Casey Casem: de American Top 40 personality bij diverse Amerikaanse radiostations
Peter van Dam: Radio Atlantis Radio Mi Amigo e.v.a.

5 02, 2018

YPCA: IEDEREEN ZIJN EIGEN INTERNETRADIOSTATION

2018-02-05T17:51:13+00:00 5th, februari, 2018|

Wekelijks valt er hier wel een bericht binnen dat hier mèèr dan onze aandacht trekt, vooral als het dan specifiek over radio handelt.
Zo was het er artikel van Bas Nieuwenhuijsen in Spreekbuis.Nl rond het Hilversumse mediabedrijf YPCA. Een meer dan interessant artikel vonden we om het hier ook bij Mi Amigo 40 de nodige aandacht te geven.

Het artikel kan je hieronder lezen. Meer info vind je natuurlijk bij Spreekbuis.Nl

Uitgebreide verkeersinformatie, een speciaal kanaal rond het WK darts of misschien je eigen radiostation? Het Hilversumse mediabedrijf YPCA levert het allemaal, want geen enkele nichemarkt op het gebied van internetradio is te klein. Integendeel: nichestations via internet zijn de toekomst van radio.

Jaco Bal en Lars Schotanus begonnen in 2001 voor zichzelf met YPCA. Aanvankelijk maakten ze onder meer voice-response systemen voor bedrijven: callcenterdiensten voor de telefonische opvang van klanten. Maar ze hielden zich ook bezig met verkeersinformatie. “We waren de eersten die verkeersinformatie via Traffic Message Channel (TMC) in de auto brachten”, zegt Schotanus. “We hebben ook alle file- en flitslijnen voor radiostations geleverd. Zo zijn we met radio aan de gang gegaan. Internetradio!”

Bal kwam uit de telecomsector, hij werkte onder andere bij KPN in de sales. Schotanus had meer een achtergrond in de media. Hij was ooit de eerste stagiair bij Radio 538, maar maakte daarvoor al zelf radioprogramma’s die hij op bandjes opnam. De radioliefde zit hem in het bloed als verre verwant van de grote Nederlandse radiopionier Hanso Henricus Schotanus à Steringa Idzerda uit het begin van de vorige eeuw, die de eerste radio-omroep ter wereld oprichtte: een commercieel station dat tot in het zuid-oosten van Engeland werd beluisterd.

Traffic Radio
“We zagen een kans in de markt”, legt Schotanus uit. “De radiostations die we van verkeersinformatie voorzagen, wilden geen compleet overzicht van alle files, ze wilden alleen een Top 10 bijvoorbeeld. Dan kun je als automobilist in een file staan, die niet op de radio wordt genoemd. Wij dachten: moet dat niet anders? Moet je je niet als radiostation onderscheiden door je juist op het thema mobiliteit te richten? Dat was in 2007. Wij zagen aankomen dat internet in de auto beschikbaar zou worden en wilden daarop anticiperen. Wij hebben toen met de radiostations die we bedienden hierover gepraat en die wilden het niet. Dus zeiden wij: prima, dan doen we het zelf. Zo zijn we Traffic Radio gestart in 2008, tien jaar geleden. Internetradio in de auto.”

Om het station te lanceren, organiseerden ze een stunt: radioman Erik de Zwart en VVD-leider Mark Rutte, toen nog geen premier, werden in een auto gezet die over draadloos internet zou beschikken.

Bal: “Dat was toen nog een beetje science-fiction. We mochten een auto van Mercedes gebruiken, die een bluetooth verbinding zou kunnen maken. Dat werkte helaas even niet, dus toen hebben we Traffic Radio maar via een mobiele telefoon laten horen.” Het leverde hoe dan ook een fraaie publiciteitsfoto op.

“Van vallen en opstaan leer je lopen”, zegt Bal in antwoord op de vraag hoe je een radiostation bouwt op verkeersinformatie. “We hebben met alle betrokken partijen gepraat en we zijn het gewoon gaan doen.” Schotanus: “We hoefden er ook niet van te leven. We verdienden het geld met de callcenterdiensten, dus was er financieel ruimte om te experimenteren. Het doel was ook niet het grootste radiostation van Nederland te worden. We zagen een heel specifieke niche en daarin wilden we relevant zijn.”

Anderhalf jaar geleden was de radiotak van YPCA zo groot geworden, dat Bal en Schotanus een keuze maakten: ze verkochten de callcenterdiensten en gingen alleen met internetradio door. Bal: “We hadden toen al enkele stations lopen, maar het voelde wel alsof we opnieuw begonnen. We beseften heel goed dat we verder met internetradio onze broek moesten ophouden, terwijl we het meeste verdienden met de callcenterdiensten die we hadden afgestoten. We doen overigens meer dan internetradio, we hebben bijvoorbeeld ook narrowcastingdiensten ontwikkeld op een aantal schermen in Hilversum, onder meer in het Raadhuis en het Stadskantoor. Het was een heel bewuste keuze om ons alleen nog op media te richten, waarvan we geen spijt hebben. Je moet soms iets loslaten om meer focus te kunnen aanbrengen.”

Experimenteren
Geen enkele niche is te klein voor YPCA. Omvang doet er niet toe, vinden Bal en Schotanus, het gaat erom dat je relevant bent voor je doelgroep, groot of klein. “Traffic Radio is een station voor automobilisten. Je hoort er de beleving van het ‘onderweg zijn’. De dj is de vriend van degene die in de auto zit en hij probeert die mensen echt mee te nemen als ze op van hun huis naar hun werk rijden en weer terug. Hij informeert ze onder meer over de verkeerssituatie. Niet per se door alle files voor te lezen, maar door bijvoorbeeld te vertellen dat een file is veroorzaakt door een hond die op de weg liep. Toen we Traffic Radio begonnen hadden we de verwachting dat er duizenden stations zouden komen. Dat komt nu langzaamaan uit. Alles wordt internet, dat is een gegeven. Daar moeten we met z’n allen wel aan wennen. Bij de start van Traffic Radio moesten de presentatoren alle files oplezen. Nu is alle informatie beschikbaar op je dashboard, op allerlei apparaten, en over een aantal jaren rijdt je auto volledig automatisch en verwerkt hij zelf al die informatie.”

Schotanus: “Met Traffic Radio hebben we volop geëxperimenteerd. We werden ook wel benaderd door mensen die plannen hadden, bijvoorbeeld om iets te doen met autosport. Wij vonden dat prima, autosport en mobiliteit hebben met elkaar te maken. Zo kwamen we ook met programma’s die op het snijvlak zaten van mobiliteit en business. Eigenlijk zeiden we tegen iedereen: we weten ook niet of het werkt, maar laten we het proberen. Op een geven moment zaten we met onze luisteraars om tafel en die vonden dat we een beetje doorsloegen met Traffic Radio. Op dat station wilden ze goede muziek en verkeersinformatie horen. Een programma over autosport was leuk, maar konden ze ook beluisteren als ze niet onderweg waren, als podcast dus. Daarin zagen we twee ontwikkelingen: de programmering moet echt voor de niche relevant zijn en er is vraag naar podcasts. Voor ons was het een teken dat de tijd rijp was voor nieuwe stations. We zijn eerst het sportstation ALLsportsradio gestart en later het zakelijke station New Business Radio.”

Darts Radio
Radiostations zullen in de optiek van YPCA steeds meer op niches zijn gericht. “Wij roepen wel eens: iedereen zijn eigen radiostation, daar gaat het naartoe”, zegt Schotanus. “Zo hebben we voor RTL specifiek rondom het WK darts in december RTL 7 Darts Radio gemaakt. Een pop-up radiostation. Dat is nu weer uit de lucht, omdat het toernooi voorbij is. We kunnen voor elke sport zoiets maken.” “Internetradio is niet afhankelijk van een dure frequentie”, vult Bal aan. “De kosten zijn laag en je hebt onbeperkte zendtijd, dus kunnen we radio voor iedereen toegankelijk maken.” “We hebben nu bijvoorbeeld voor de salesafdeling van NUON een apart radiostation gemaakt”, vertelt Schotanus. “Dat is dus gericht op een paar honderd mensen, meer niet. NUON wilde een nieuwe manier om met die groep te communiceren. Intranet, e-mails, de interne nieuwsbrief bleken niet te voldoen. Wij hebben nu een heel station voor ze gemaakt, waarop ze elke week een podcast horen van collega’s. Met speciale vormgeving, succesverhalen en anekdotes van collega’s, de CEO van het bedrijf die over de plannen voor dit jaar vertelt en ga zo maar door. Onderweg naar een klant kunnen ze het beluisteren en worden ze helemaal bijgepraat. Alleen de mensen van die afdeling kunnen het station beluisteren, verder niemand. Een mooi voorbeeld van een niche.”

De toekomst laat zich doorgaans slecht voorspellen. Maar naast nichestations verwacht YPCA veel van podcasts. “Innovatie komt wel vaker langzaam op gang”, stelt Bal vast, “tot er een kantelpunt is bereikt. Dat zien we nu, doordat het mediagebruik verandert, vooral onder jongeren. Ze kijken en luisteren steeds meer on demand en steeds minder lineair. Ze zitten minder op de traditionele kanalen en vaker op nieuwe platforms, zoals YouTube en Instagram. Daar spelen we op in, bijvoorbeeld met podcasts. Voor ons is 2018 echt het jaar van de podcast.”

Foto’s: YPCA
Jaco Bal (links) en Lars Schotanus zien grote toekomst in internetradio voor niches, zoals hun station New Business Radio
Website YPCA

Bron en info:
Spreekbuis.Nl
Bas Nieuwenhuijsen

29 01, 2018

SPOTIFY WIL LUISTERAARS WEGLOKKEN VAN RADIO EN PODCASTS

2018-01-29T16:56:28+00:00 29th, januari, 2018|

Een interessant artikel kregen we doorgestuurd van KREANET omtrent SPOTIFY.
Podcasts blijken interessant te zijn op gebied van reclame-inkomsten. Daarnaast kan ook radio op heel wat inkomsten uit reclamespots rekenen. En dat inspireert natuurlijk andere bedrijven, die graag een graantje van die reclamepot zouden meepikken. Dat is in elk geval het plan van Spotify.

De grootste betalende on-demand muziekdienst ter wereld zal namelijk een nieuw aanbod uitbrengen: uitzendingen met nieuws en politiek. Daarvoor zal het samenwerken met 8 bedrijven, waaronder Buzzfeed. Die zullen zorgen voor dagelijkse uitzendingen over algemeen nieuws, popcultuur, sport en politiek.

Spotify heeft al eerder stappen gezet om nieuwe dimensies aan Spotify te geven, door video’s toe te voegen. Podcasts waren al aanwezig, en sommige daarvan zullen ook in het nieuwe aanbod opgenomen worden. Die zullen dan in het begin dezelfde advertenties bevatten als in de originele podcasts. Hoe de verdeling van de advertentie-inkomsten met die podcastmakers geregeld wordt, is nog de vraag. In elk geval zullen de podcasts gebracht worden in een format waarbij de luisteraar gemakkelijk kan springen naar bepaalde verhalen en onderwerpen.

Een goede stap? Wij durven daar een vraagteken bij te zetten. Spotify is typisch, om kort door de bocht te gaan, voor de luisteraar die geen moeite wil doen om zelf een playlist samen te stellen, maar gewoon automatisch muziek aangereikt wil krijgen. Zouden de nieuwsuitzendingen hem niet gaan storen? En is hij niet beter af door naar podcast te luisteren via een gewone podcast-app, waar hij zijn eigen keuze kan maken?

Meer bij Bloomberg.